عضوشورای شهر شیراز در گفتگو با ایران ریپورتس: محیط زیست به سمت سودآوری و کالایی شدن سوق یافته/ لزوم ورود سازمان محیط زیست فارس

لیلا دودمان، عضوشورای شهر شیراز نسبت به برخی از اتفاقات صورت گرفته برروی محیط زیست بویژه در شهر شیراز واکنش نشان داد.

لیلا دودمان در گفتگو با خبرنگار ایران ریپورتس98 با اشاره به اهمیت و جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: سازمان محیط زیست همانند سازمان میراث فرهنگی که میبایست حافظ میراث مادی و فرهنگی شهر باشد، یک سازمان نظارتی و حاکمیتی بوده که یکی از وظیفه آن حفظ و حراست از فضای سبز محیطی عنوان شده است.

وی با بیان اینکه کنوانسیون استکهلم در سال 1972 اذعان دارد برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم طراز با حقوق بشر است، تصریح کرد: اما در طی این سالها آنچه که در مدیریت شهری بنا به ضرورت دنبال میشود، سودآوری زمین و کالایی کردن محیط زیست بوده که نتیجه آن تخریب باغات، از بین رفتن فضای سبز، از بین رفتن تنوع زیستی شهری و در نتیجه آلوده شدن هوای شهر می باشد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه از مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس درخواست کرد: من به عنوان یک شهروند و نماینده مردم در شورای اسلامی شهر شیراز مجدانه از مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست فارس درخواست دارم که وظیفه نظارتی و حاکمیتی خود را بر تصمیمات و سیاست گذاری های مدیریت شهری مبتنی بر فضای سبز، هوای سالم و سلامت جسمانی و روانی شهروندان شهر شیراز را افزایش دهد و بر بارگذاری اکولوژی شهر و مراقبت در حفظ گونه های بومی به جای گونه های غیربومی با توجه به کشت هزاران درخت توت و زیتون تلخ به جای درختان در سالهای اخیر به جای درختان چنار، نارنج، سرو و حتی کاج که بومی برخی مناطق شیراز است، توجه ویژه ای انجام پذیرد.

به گزارش ایران ریپورتس98، با زدن گشتی در محیط شهر شیراز می توان به برخی از ناهنجاری های عنوان شده از سوی لیلا دودمان، عضو شورای شهر شیراز از جمله جایگزینی درختان زیتون تلخ و توت با درختانی نظیر نارنج که از مواردیست که می تواند سبب جذب توریست نیز شود، نابودی باغ ها و… پی برد که جای ورود سازمان ها و ارگان های موثر نظیر شهرداری و حفاظت محیط زیست دارد.

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *