جمع آوری زکات فطره و نذورات برای خانواده های نیازمند زندانیان فارس+ نام شهر و شماره حساب

روابط عمومی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان فارس در خبری از خیرین و هم‌استانی‌های عزیز درخواست کرد از طریق انجمن حمایت از زندانیان کمک های زکات فطره و نذورات همشهریان خیّر و نوع دوست را بدست خانواده های نیازمند زندانیان برساند.

به گزارش ایران ریپورتس98، متن این پیام به شرح زیر میباشد:::

شهروندان عزیز و خیرین بزرگوار در استان فارس

ضمن قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، با توجه به همزمانی روز ملی نسیم مهر، روز حمایت از خانواده زندانیان با عید سعید فطر، انجمن حمایت از زندانیان در استان فارس قصد دارد کمک های زکات فطره و نذورات همشهریان خیّر و نوع دوست را بدست خانواده های نیازمند زندانیان برساند، لذا عزیزانی که تمایل دارند در این امر خداپسندانه سهیم باشند می توانند فطریه و نذورات خود را به حساب انجمن حمایت از زندانیان در شیراز و شهرهای دارای انجمن به شرح شماره حساب های ذیل واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان شیراز:*

خیرین و نیک اندیشان محترم می توانند کمک های نقدی خود را به

شماره حساب 0105684864001 نزد بانک ملی واریز و یا به شماره کارت بانک ملی6037991899977890 بنام انجمن حمایت زندانیان شیراز کارت به کارت نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان نی ریز:*

شهروندان و خیرین عزیز، نسبت به واریز زکات فطره و کمک های نقدی به شماره کارت

6395997000051216

بنام انجمن حمایت از زندانیان نی ریز  نزد بانک قوامین با این مرکز همکاری داشته باشید از همت شما سپاسگزاریم.

*انجمن حمایت زندانیان نورآباد ممسنی:*

نیکوکاران گرامی، همشهریان عزیز، شماره کارت  6037997599001402 بنام انجمن حمایت زندانیان آماده دریافت کمک های شما عزیزان است از نیت خیرخواهانه شما سپاسگزاریم.

*انجمن حمایت زندانیان فیروزآباد:*

نیک اندیشان عزیز می توانند وجوه نقدی خود را به شماره حساب بانک ملی 0109102846008 و شماره کارت 6037997599082980 کارت به کارت نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان جهرم:*

شهروندان و خیرین عزیز شماره حساب بانک ملت

6689714425

و شماره کارت بانک ملت:

6104337604214286 بنام انجمن حمایت زندانیان جهرم می باشد. خانواده های زندانیان نیازمند، امیدشان پس از درگاه ایزد منان، به دستان پر مهر و همت والای شما عزیزان است.

*انجمن حمایت زندانیان استهبان:*

شهروندان عزیز می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب  0110617471003  واریز و یا به شماره کارت 6037991899986511 نزد بانک ملی بنام انجمن حمایت زندانیان انتقال دهند.

*انجمن حمایت زندانیان فسا:*

خیرین محترم و شهروندان گرامی می توانند وجوه نقدی خود را به شماره حساب 0109141486000

و یا شماره کارت  6037997599168573

بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان لارستان:*

نیک اندیشان و شهروندان عزیز می توانند مبالغ واریزی خود را به شماره حساب 0106496427001 بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان اقلید:*

خیرین و نیک اندیشان بزرگوار می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 0106430886005 بنام انجمن حمایت نزد بانک ملی واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان آباده:*

شماره حساب بانک ملی 0106388664003 بنام انجمن حمایت زندانیان آماده دریافت کمک های نقدی شما عزیزان است.

*انجمن حمایت زندانیان کازرون:*

خیرین محترم و شهروندان گرامی می توانند وجوه نقدی خود را به شماره حساب 01062467910003 بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی واریز نمایند.

*انجمن حمایت زندانیان داراب:*

نیک اندیشان و همشهریان عزیز شماره حساب 0106489157000 و شماره کارت 6037991899974814 بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک بانکی ملی، آماده دریافت کمک های نقدی شما عزیزان می باشد.

*انجمن حمایت زندانیان مرودشت:*

همشهریان عزیز و خیرین حامی نیازمندان، شماره حساب

0105718035007 انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی آماده دریافت کمک های نقدی شما سروران ارجمند است.

*انجمن حمایت زندانیان زرین دشت:*

خیرین بزرگوار، نیک اندیشان و سروران ارجمند، شماره حساب 0111573132005 بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی آماده دریافت وجوه نقدی شما عزیزان می باشد.

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *