کارگاه آموزش قالی بافی در اندرزگاه مشاوره زندان مرکزی شیراز راه اندازی شد

به مناسبت هفته قوه قضاییه، کارگاه آموزش قالی بافی در اندرزگاه مشاوره زندان مرکزی شیراز راه اندازی شد.

به گزارش ایران ریپورتس98، در این کارگاه آموزشی پس از آموزش های مقدماتی و تکمیلی، دارهای قالی در ابعاد کاربردی جهت اشتغالزایی و ایجاد درآمد پایدار در اختیار زندانیان قرار می گیرد.


مدیر زندان مرکزی شیراز گفت: اشتغال و حرفه آموزی یکی از اهداف مهم مسؤولین زندان در راستای بازگشت مفید زندانیان به جامعه می باشد.


روح الله رضایی دانا اظهار داشت: تلاش ما این است با آموزش های صحیح و مستمر نه تنها در این حرفه، بلکه در تمام حرفه های موجود در اشتغال در زمینه اصلاح و تربیت زندانیان گام مؤثر برداریم.


وی اضافه کرد: با ایجاد حرفه جدید و اشتغالزایی برای زندانیان علاوه بر استفاده بهینه از وقت و درآمدزایی برای آنان در زندان، پس از آزادی نیز با مشکل عدم تخصص مواجه نیستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *