محتمل‌ترین گزینه معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس رسانه‌ای شد

دکتر «اسماعیل قزل سفلی»، به عنوان جدی ترین گزینه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مطرح است.

به گزارش ایران ریپورتس، معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مهمترین، کلیدی‌ترین و حساس‌ترین بازوی اجرایی استاندار است.

ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه ادارات، نهادها، سازمانها و دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی در استان، نظارت بر عملکرد فرمانداریها، بهره‌گیری از توانمندی نیروهای متعهد، متخصص، دلسوز و کارآمد در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، زمینه‌سازی جهت فعالیت مطلوب احزاب و تشکل‌های سیاسی استان، ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه، مدیریت بحران‌های گوناگون، ارتقای سطح سلامت عمومی، پیگیری تقسیمات کشوری عمده وظایف این معاونت است.

فراهم کردن اسباب گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قوانین کشور، تبیین افکار عمومی و تعامل اقناع‌گونه با رسانه‌ها، بسترسازی جهت فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، صنفی، اسلامی و اقلیت‌های دینی قانونی و شناخته شده، ساماندهی و رفع آسیبهای اجتماعی و فراهم کردن اسباب گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قوانین کشور بخشی نیز از دیگر وظایف معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار است.

طبق شنیده های خبرنگار آینه فارس، دکتر «اسماعیل قزل سفلی»، به عنوان جدی ترین گزینه معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مطرح است.

گفتنی است فرمانده بسیج دانشجویی فارس، مسئول بسیج رسانه  فارس، معاون اجتماعی سپاه فجر، مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر، مسئولیت های مختلف در حوزه های رسانه ای، فرهنگی و اجتماعی در سطح رده های سپاه فجر فارس از جمله سوابق اسماعیل قزل سفلی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.