انقلابی و جهادی باشیم

وقتی درمورد هدایت افکار عمومی صحبت می کنیم به منابعی ناب واصولی احتیاج داریم تا این هدایت به نحومطلوب انجام شود. حالا باید سوال کرد این روزها با چه منابعی درحال هدایت افکار عمومی هستیم ؟ منابعی که از بالا به پایین درحال فشار برافکار عمومی است وجهت مطلوبی را نشانه نگرفته است.

ایران ریپورتس98// داستان فساد در دستگاههای حکومتی به یک بحران فکری بزرگ تبدیل شده است . رییس قوه قضایی اولین اقدام خودرا متمرکز بر دستگاه تحت فرماندهی خودکرده وبا این اقدام بسیاری مفسدین که در پناه قوه قضاییه مصونیت یافته بودند لو رفته وبه دام قانون افتاده اند. اما موضوع مهم دراین مبحث تخریب اذهان سرمایه های اجتماعی است که اصولا اعتماد واعتقاد خودرا از دست می دهند چراکه چه تضمینی وجود دارد که فرد دیگری با سودای فساد درجایگاه قدرت قرار نگیردو همان کند که طبری کرده است.

موضوع واگذاری امور به انسانهای دلسوز باید مورد واکاوی قرار بگیرد . افراد با ظاهر متدین بیشترین ضربه را به نظام اسلامی واردکرده و می کنند. هرچه ظاهر افراد به سمت ریا نزدیکتر باشد احتمال آسیب بیشتر است چرا که عناصر نفوذی با ظاهر سازی به سیستم حکومتی نفوذمی کنند ودربستر قدرت قرار می گیرند.

سالها تجربه در بخش های گزینشی این واقعیت را آشکار می کند که گزینش افراد یک امر ضروری وحتمی است . چراکه ملاک حال فعلی افراد است. افراد درسمت های مختلف باید همانند یک بیمار که مرتب درحال چک سلامتی خود می باشد ، چک سلامت اخلاقی وطهارتی شوند.

مدیران وکارکنان درهر سمتی باید مدام به لحاظ سلامت وپاکدستی چک شوند واین هیچ مانعی ندارد که دستگاهی در کنار حوزه اجرا قرار داشته باشد و روند اجرایی را تحت نظارت بگیرد . حتی لازم است دستگاههای نظارتی نیز تحت کنترل ومراقبت باشند . مراقبت ها اگر سیستماتیک باشد دیگر شاهد فساد سیستمانیک نخواهیم بود. ما باید بجای فساد سیستماتیک نظارت سیستماتیک داشته باشیم.

حالا اما روند نظارت ها به این گونه است که با برخورداری از دو جناح سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب ، گاهی این دسته وگاهی آن دسته نسبت به تک خوری ها اقتصادی افشاگری می کنند . اینک درمجلس شاهدیم که نماینده های انقلابی دنبال مچ گیری از دستگاه اجرایی هستند ونوک حمله به مواردی است که دولت در هفت سال گذشته قادر به ساماندهی آن نبوده است. درواقع به دلیل کثرت مشکلات دولت حتی نتوانست گزارش های 100 روزه بدهد چه برسد به اینکه بخواهد حوزه اقتصادی ومعیشتی مردم را ساماندهی کند. این بزرگترین چالش پیش روی دولت است که حالا با ورود مجلس تازه نفس باید نسبت به پدافند دربرابر آن اقدام کند.

متاسفانه دولت بشدت آسیب پذیر است ، هم بدهکار است وهم تیم اقتصادی درست وحسابی برای خودش دست وپا نکرده ، حذف وزیر صمت بزرگترین خطای راهبردی دولت بود چراکه جبهه پیشانی تجارت وبازرگانی خودراخالی کرد. هر چند باید دید علت این عقب نشینی تاکتیکی چه بوده است.

به هر صورت دولت زیر ضربه مجلس تازه نفس است. اغلب نمایندگان یا نظامی بوده اندویا در بخش های دولتی سابق مسوولیت داشته اند. درواقع درحوزه اجرا ونه قانونگذاری دارای تجربه وحوصله هستند. اغلب نمایندگان مجلس یازدهم که دردستگاههای اجرایی کار کرده اند وبه نوعی تجارب کشوری ولشکری دارند به راحتی می توانند مچ دولت را بگیرند.

اما باید دید این مچگیری ها تاچه میزان به نفع مردم است و وقت مجلس را می گیرد چراکه بطور حتم در دوره بعدی چپ گرا ها مچ راست گرا ها را میگیرند واین حادثه تلخ هیچ دستاوردی ندارد.

روند توسعه باید روبه جلو باشدوپرداختن به این امور بازگشت به عقب است. اگر نمایندگان تا یکماه آینده راهکاری راهبردی پیشه نمودند که هیچ اگر تنها به این دعواها پرداختند بدانیم که این دسته هم مانند دسته قبلی فقط به فکر امیال جناحی خود هستند وتاراج ادامه دارد. برای جلوگیری از تاراج منابع ملی باید قوانین را اصلاح کرد که اگر همین امروز 24 ساعته به آن بپرازند باز هم وقت تنگ است . به امید آنکه نیروهای انقلاب ، انقلابی در حوزه اقتصادی ومعیشتی مردم ایجاد کنند.

*فرزاد وثوقی روزنامه نگار

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود