مجلس و مطالبه گران؛ زیر یک پرچم

شتابزدگی و بی طاقتی در مطالبه آرمانها همان قدر آسیب زاست که بی غیرتی، بی تفاوتی و مطالبه نکردن.مجلس یازدهم، نوپاست. نیاز به حمایت دارد؛ چه با تایید و تحسین اقدامات درست، و چه نقد با حوصله خطاهای محتمل. پرچم مطالبه را باید بالا نگاه داشت و در عین حال باید مراقب بود در بازی بدخواهان گرفتار نشد؛

ایران ریپورتس98// روانشناسان با وجود تایید کمال طلبی می گویند، باید مراقب کمال طلبی منفی بود؛ این مدل کمال طلبی با هیجان تند آغاز می شود و با افسردگی و بی انگیزگی و ضد آرمان شدن فرد پایان می پذیرد.

یکی از شگردهای عملیات روانی برای منفعل و سر در گم کردن افراد و جوامع آرمانخواه، این است که محافل ضد آرمان، با حداکثری کردن انتظارات و شاخه به شاخه کردن و مسئله سازی روزانه، فرد و جامعه هدف را به نقطه یاس و ناتوانی از دستیابی به مطلوب برسانند.

در چنین وضعیتی، آرمانگرایان فاقد عمق و بصیرت و صبر، به جای معارضه با جبهه بی عدالتی، با جبهه خودی که در مسییر عدالت است اما ضعف هایی دارد، درگیر می شوند. حتی عده ای از آنها ممکن است در خدمت جبهه ضد عدالت سربازگیری شوند یا ندانسته در نقشه آن جبهه بازی کنند.

همه اینها که گفتیم، استناد به فرمایش امیر مومنان (ع) است که درباره شرط مصاف موفق با فتنه ها فرمود ” الا و لا یحمل هذا العَلَم الا اهل البصر و الصبر. پرچم مبارزه با فتنه را جز اهل شکیبابی و بصیرت نمی توانند بلند کنند”.

اینها که گفته شد، تکلیف انقلابیون مطالبه گر است. اما مجلس هم مکلف است به مطالبات انقلابی، اهتمام داشته باشد و به اجرای وعده ها در حد مقدور سرعت بخشد. مجلس باید ضمن این که رفتار راهبردی و مبتنی بر اولویت بندی پیشه می کند، از نقدهای -ولو تلخ- کارشناسان دلسوزان استقبال کند.

اگر باید منتقدان و مطالبه گران انقلابی را از بی طاقتی و افتادن در تله بدخواهان پرهیز داد، ضمنا صاحب منصبان هم باید بدانند که کوتاهی و قصور و تقصیر آنها می تواند اسباب تفرقه و سرخوردگی و ریزش نیروهای جبهه خودی شود.

بنابراین باید صاحب منصبان را تحذیر داد از این که با رفتار خود اجازه دهند حق، با باطل آمیخته و پوشیده شود و به تعبیر امیر مومنان (ع)، زبان معاندان علیه اصل جبهه حق دراز گردد. این زبان فقط  با قاطعیت و درایت انقلابی کوتاه می شود.

مجلسی ها و منتقدان، این چنین می توانند زیر یک پرچم، به همدلی و هم افزایی برسند و کشور را از برکات آن بهره مند سازند.

پایان/

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود