گزارش کار شورای انتخاب نامزدهای شورای اسلامی شهر شیراز ۱۴۰۰

گزارش کار شورای انتخاب نامزدهای شورای اسلامی شهر شیراز 1400 اعلام شد.

به گزارش ایران ریپورتس، گزارش کار شورای انتخاب نامزدهای شورای اسلامی شهر شیراز 1400  به شرح زیر اعلام شد:

سرور گرامی
سالم علیکم
چنانچه مستحضرید از چند ماه قبل گروهی از نیروهای والیی تحت عنوان شورای ائتالف و سپس
شورای ائتالف و شورای وحدت با همکاری سایر جریانهای والئی موضوع بررسی اولویت های
نامزدهای انتخابات شورای شهر شیراز را در دستور کار خود قرار دادند.
در این راستا همزمان با ثبت نام افراد درفرمانداری برای نامزدی انتخابات شورای شهر،پرسشنامه ای
شامل اطالعات شخصی ،تحصیلی و ابتکاری و تحقیقات ،تجربیات ،راهکارهای حل مشکالت شهری،
طرحها ،وابستگی ایثارگری ، از طریق فضای مجازی در اختیار نامزدها قرار گرفت .درنتیجه ۱۶۴ نفر
پرسشنامه هارا تکمیل کرده و برای شورا ارسال کردند. همه ی افراد، دارای تحصیالت کارشناسی به
باال و ۶۵ نفر دکترا یا دانشجوی دکترا بودند. همچنین تحصیالت آنان دررشته های مهندسی عمران،
معماری ، شهرسازی ، حقوق ، هوشمند سازی ، مدیریت ، علوم تربیتی و معارف اسالمی بوده و
میانگین سنی آنان ۴۵ سال میباشد.
رتبه بندی آنان بر اساس ۱۰۰ امتیاز مصاحبه عمومی ، ۱۰۰ امتیاز مصاحبه تخصصی ، ۷۰ امتیاز
ویژگی های فردی شامل تحصیالت ، تجربیات ،ایثارگری و ۳۰ امتیاز ارائه طرح و ایده های پیشران
شهری صورت گرفته است.
دوستان مصاحبه گر آقایان :
۱ -دکتر مجید فروردین ۲ -مهندس محّمد رضا مشفقیان ۳ – دکتر محسن اردکانی ۴ -دکتر
محّمد کاظم فریدون ۵-سردار جابر مهدیار ۶ -دکتر رضا نجابت ۷ -مهندس محّمد علی چوبینی
۸ -دکتر جعفر طاهری ۹ -دکتر فرزاد شاهچراغی ۱۰ -دکتر حامد خرّم شکوه
۲
۱۱ -مهدی علی پور )فرهنگی ( ۱۲ -علی رضا شادباش ) فرهنگی ( ۱۳ -محّمد حسین روزی
طلب ۱۴ -سرکار خانم دکتر معارف و سایر دوستان بوده اند.
پس از چند هفته مصاحبه و جمع آوری اطالعات تکمیلی از نهادهای انقالبی و اطالعاتی و
دستگاههای نظارتی و بررسی برتری ها و شایستگی های اجتماعی ، سیاسی و اخالقی ابتدا ۳۹ نفر
انتخاب و پس از بررسی های مجدد با رأی ۲۵ نفر اعضای شورای ائتالف و وحدت شیراز ، ۱۳ نفر
نامزد با ترکیب ۸ نفر از جوانان و ۵ نفر از افراد با تجربه همچنین با ترکیب ۲ نفر خواهر و ۱۱ نفر
برادر برگزیده شدند؛ که به شرح زیر بترتیب حروف الفبا خدمتتان معرفی میگردند :
۱-علی رضا اسکندری متولد ۱۳۶۹ ( مهندس عمران از دانشگاه شیراز ، شاغل در شهرداری شیراز
، فرزند شهید بی سر سردار مدافع حرم حاج عبداللّه اسکندری (
۲-سیّد احسان اصنافی متولد ۱۳۵۹ ( مهندس عمران از دانشگاه شیراز، عضو شورای
اسالمی شهر شیراز دوره چهارم (
۳-محّمد تقی تذروی متولد ۱۳۴۲ ( عضو شورای اسالمی شهر شیراز دوره چهارم و پنجم(
۴-غالمعلی ترابی متولد ۱۳۵۶( مهندس عمران ، عضو شورای اسالمی شهر شیراز دوره
چهارم ،برادر دو شهید (
۵ -سیّد ابراهیم حسینی متولد ۱۳۴۳ ( دکترای فقه و مبانی حقوق از دانشگاه قم ،قائم
مقام و معاون اسبق اداره کل آموزش و پرورش فارس(
۶ -سیّده مریم حسینی متولد ۱۳۴۸ ( کارشناس ارشد عرفان اسالمی، معاون اسبق
آموزش و پرورش ناحیه ۲ شیراز (
۷ -افسانه خواست خدایی متولد ۱۳۶۶ ( کارشناس ارشد حقوق ، عضو کانون وکال (
۸ -مسعود زارعی متولد ۱۳۴۲ ( مهندس عمران ،شهردار اسبق آباده ، مدیر کل اداره مالی
شهرداری شیراز ،برادر دو شهید (
۳
۹-علی اکبر سلطانی متولد ۱۳۶۲ ( مهندس عمران ، عضو شورای راهبردی سازمان عمران
شهرداری شیراز و مدیر طرح توسعه حرم مطهر حضرت علی بن حمزه ، مدیر دبستان
تربیت محور تمّدن سازان(
۱۰-مهدی طاهری متولد ۱۳۴۴ ( معاون هماهنگی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء
درسوریه ،مدیر عامل شرکت سد و عمران پارس گستر ، ۸ سال حضور مستمر و مجاهدت
و نبرد با تکفیری ها بعنوان مدافع حرم ، برادر شهید(
۱۱-ابراهیم کمالی متولد ۱۳۶۳ ( دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه شیراز ،قائم
مقام اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان کشور،شاغل درنهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی
شیراز(
۱۲-مصطفی کیانی رحیمی متولد ۱۳۶۱ ( دکترای عمران ،مدرس دانشگاه ، مدیر پروژه
usoشرکت ایرانسل (
۱۳ -مهدی نصیری متولد ۱۳۶۰ ( رتبه اول دکترای هوش مصنوعی ازدانشگاه علم وصنعت
،عضو هیئت علمی بخش انفورماتیک علوم پزشکی تا سال ۱۳۹۸ ،عضو هئیت مدیره هاب
همراه اول در شیراز (
امیدواریم که انتخابات ۱۴۰۰ با حضور گسترده مردم شریف کشور بویژه مردم سوّمین حرم
اهل بیت شیراز برگزار شده و نتیجه آن انتخاب افراد خادم به ملت ایران گردد.
کارگروه شورای ائتالف و شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود