پایان آذر ماه، آخرین مهلت بیمه گری محصولات کشاورزی در مرودشت

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از آغاز فعالیت دفاتر و کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: بهره برداران تا قبل از اتمام این مهلت با مراجعه به کارگزاران مربوطه نسبت به بیمه محصولات زراعی و باغی خود اقدام کنند.

به گزارش ایران ریپورتس معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، کاووس همتی با بیان اینکه به دلیل کاهش بارندگی‌ها نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته احتمال وقوع خسارت سرمازدگی و خشکسالی در محصولات زراعی و باغی شهرستان وجود دارد، اظهار کرد: مهلت بیمه گری تنها تا قبل از حادث شدن اولین خسارت قابل تمدید خواهد بود و پس از آن امکان بیمه محصول وجود نخواهد داشت.
این مقام مسئول با بیان اینکه در آستانه کشت محصولات شتوی از جمله گندم و جو قرار داریم، تصریح کرد: هیچ گونه محدودیتی برای بیمه محصولات کشاورزی وجود ندارد و همه محصولات از جمله گندم (آبی و دیم)، جو( آبی و دیم ) کلزا، انواع باغ و دام هم بهره برداران زیر شبکه سد درودزن و هم بهره برداران سایر منابع آبی می توانند برای بیمه محصولات خود مراجعه کنند.
همتی با تاکید براینکه در صورتی که خسارت از سوی مراجع زیربط تایید شود، پرداخت غرامت حتی با تاخیر حتمی خواهد بود، افزود: خطرپذیری فعالیت در بخش کشاورزی به علت وابستگی زیاد آن به شرایط جوی، همواره مقوله پوشش بیمه محصولات کشاورزی در منطقه راحائز اهمیت کرده است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه قریب به 60 هزارهکتار گندم در شهرستان مرودشت کشت می شود و وقوع خسارت خشکسالی و سایر خسارت های احتمالی در این مزارع اجتناب ناپذیر است، ابرازکرد: بیمه گری محصولات کشاورزی تنها مرجعی است که ریسک پذیری را کاهش می دهد و باعث برگشت بخشی از خسارت به کشاورزان خواهد شد.
وی به نقش آموزش و ترویج در بیمه گری محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه دستورالعمل، شیوه کار و رفتار بیمه هر ساله متغیر است، ضروری است، بهره برداران در زمینه بیمه آموزش های لازم را دریافت کنند و با کسب اطلاعات جامع نسبت به بیمه محصول خود اقدام کنند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، با اذعان به اینکه صدور بیمه نامه با در نظر گرفتن خسارت خشکسالی و بدون خسارت خشکسالی انجام می شود، افزود: سقف تعهدات پرداخت بیمه از حدود 9 میلیون تا 16 میلیون تومان در محصول گندم آبی برای خسارت سیل، تگرگ، سرما یخبندان بهاره و زمستانه و بادزدگی متغیراست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *