شفافیت؛ شاه کلید مقابله با رانت و فساد

متاسفانه در سال‌های اخیر عدم پاسخگویی مسئولین در نهادهای مختلف، تبدیل به مهم‌ترین عامل افزایش فساد اداری، سیاسی و اقتصادی در آن نهادها شده است، در همین راستا شفافیت عملکرد مسئولین و نهادها، بستر مناسبی برای رفع این پاسخگویی ایجاد می‌کند.

به عبارتی اگر شفافیت وجود نداشته باشد؛ سخن از پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مسئولان بیهوده است؛ همان‌طور که اگر آب نباشد پاکیزگی بی‌معنا است، اگر شفافیت در راس کار مسئولین نباشد، تشخیص مشکلات بسی دشوار است.

همان طور که در سخنرانی‌های رهبری معظم مطرح است “مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند” متاسفانه در بسیاری از موارد، شاهد چنین شفافیتی در نهاد مقدسی چون شوراهای اسلامی شهر و روستا نبوده‌ایم.

جریان شفافیت شورای شهر تنها شفافیت عملکرد شورای شهر نیست بلکه این موضوع می‌تواند دروازه شفافیت کشور باشد، زیرا قالب انبوهی از نظاماتی که در کشور داریم قالب کمیسیونی و شورایی است و چنانچه یک نمونه موفق در کشور ایجاد شود، می‌تواند به سمت سایر نهادها رسانش پیدا کند.

همچنین شورای شهر دروازه ورود به شهرداری است و شهرداری می‌تواند متعاقب شفافیت شورا، گام به گام شفافیت را رقم زده و رشد کند.

سید احسان اصنافی

انتهای پیام/

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود