گروهک های ادبی هنری !!!

گروهک به معنای گروه کوچک است و به مجموعه افرادی اطلاق می شود که به صورت سازمان یافته، اهداف مشترکی را دنبال می کنند و تا براندازی و انهدام باورها و ارزش های یک ملت می کاوند و می تازند.

به گزارش ایران ریپورتس، تا واژه گروهک را در ادبیات اجتماعی مان بکار می بریم در ذهن مان این گونه متبادر می شود که منظور یک دسته فعالیت های تروریستی با استفاده از خشونت و ارعاب است.در حالی که گروهک با اصطلاح شناسی دیگری در جامعه هدف قشر ادیبان و هنرمندان شناخته می شود. گروهک ادبی هنری به مجموعه افرادی اطلاق می شود که با برپایی پاتوق های غیر مجاز و گاه در هیئتی مجاز! فعالیت های مخفیانه و زیر زمینی شان را با هدف نقشه ای از پیش تعیین و تعریف شده ، به قصد براندازی فرهنگ، ادب و هنر انقلاب اسلامی پیش می برند. اینان در انجمن ها، گروه ها و دسته های ادبی هنری، نمایندگان و اعضایی می گمارند تا مدار حرکت پیش روندگی ادبی هنری را به پس روندگی منتهی کنند و برای به انجام رساندن اهداف شوم و شرشان از سواد و ابزار ارتباطی – رسانه ای بهره می برند تا معکوس جلوه دادن واقعیت ها و حقیقت ها…!

خطر در آب زیرکاه بیش از بحر می باشد / من از همواری این خلق ناهموار می ترسم    ( صائب تبریزی)

متولیان دستگاه های فرهنگی هنری استان می بایست به گوش و به هوش باشند که این گروهک ها کم از تروریست نیستند . اینان باورهای ایدئولوژیکی مسموم و بیمارشان را با اسباب ادبیات و هنر آمیخته می کنند و با ساخت معجونی سکر آور، مغز ،هوش ، روح و روان نوجوانان و جوانان ما را سیبل هدف قرار می دهند تا مستی نادانی و ناآگاهی را تایید و تکثیر کنند. اینان هماوردانی اند که در کمین و کمان اند و برای دیگرگونی و دگرگونی های ناپسند اخلاقی فرهنگی، ماشه مستی و  نادانی را برای شلیک غفلت آماده کرده اند! به جاست که متولیان دستگاه ها آگاه و رصدگر باشند تا از نفوذ و تاثیر این گروهک ها در پاتوق های ادبی هنری شان جلوگیری کنند. زیرا اینان نخستین پایگاه های خود را در هم نشینی و هم اندیشی های انجمن و گروه ها ها فراهم می کنند بی آنکه مخاطبان ناپخته، بسنجند و بفهمند و بدانند. گاه این گروهک ها از پاتوق های ثابت به پاتوق های سیار در پارک ها و محله ها روی می آورند و برای رسیدن اهداف شان از هیچ اسباب و مسیری دریغ نمی کنند.

به فرمایش فرمانده محترم سپاه فجر استان فارس مبنی بر اینکه با نگاه راهبردی سازمان بسیج هنرمندان به عنوان نماینده سپاه فجر استان فارس در حمایت و هم افزایی با دستگاه های فرهنگی و هنری ، باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم تا بارقه های هنر ملی دینی در سومین حرم اهل بیت(ع) متجلی شود، بر خود واجب می دانیم که دستگاه های فرهنگی هنری استان ابتدا نخبه های هنری شان را شناسایی کنند و آنان را برای همکاری و همیاری با هیات اندیشه ورز سازمان بسیج هنرمندان فارس معرفی کنند تا با همپویی و هم سویی در ایجاد پایگاهی فاخر و ماهر در هنر و ادبیات انقلابی مان در سعادت و خجستگی نظام شکوهمند اسلامی مان نقشی موثر داشته باشیم. به یاری خدا.

*سعید گودرزی؛ رئیس هیات اندیشه ورز بسیج هنرمندان فارس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *