غربالگری ۱۰۰ درصدی نوزادان بزرگترین دستاورد‌های مجموعه سلامت فارس

رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز غربالگری صد درصدی نوزادان در فارس را یکی از بزرگترین دستاورد‌های مجموعه سلامت فارس در توسعه خدمات رسانی به مردم استان برشمرد.


به گزارش ایران ریپورتس، سید وحید حسینی در کارگروه دانشگاهی ژنتیک اجتماعی با اشاره به نقش توسعه خدمات ژنتیک اجتماعی در بهبود فرآیند‌های ارائه خدمت عادلانه به سلامت آحاد جامعه گفت: ژنتیک اجتماعی و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی در بین کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه است.

او اضافه کرد: با توجه به آمار زاد و ولد در ایران و کشور‌های خاورمیانه نسبت به جوامع غربی، غربالگری‌های ژنتیکی از اهمیت بالای برخوردار است تا بتوانیم ساختار جمعیتی سالمی داشته باشیم.

حسینی با اشاره به پوشش ۱۰۰ درصدی غربالگری نوزادان استان فارس در هفته نخست تولد برای ۲۳ بیماری متابولیک ارثی افزود: با غربالگری و شناسایی به موقع نوزادان بیمار، از بسیاری از محدودیت‌های فیزیکی و معلولیت‌ها در نسل‌های آینده جامعه، پیشگیری می‌شود.

مسئول ارشد حوزه سلامت فارس توضیح داد: کارآمدی راهبرد‌های ژنتیک اجتماعی برای کاهش شکاف علمی و فناوری ژنتیکی ایران با کشور‌های صاحب تکنولوژی در دنیا با اجرای برنامه‌های کشوری پیشگیری از بیماری تالاسمی به عنوان شایع‌ترین بیماری ارثی کشور، ابتدا به اثبات رسید و سپس با تعمیم راهبرد‌های موفق مدیریت علمی و فناوری برنامه تالاسمی به دیگر برنامه‌های ژنتیک دارای اولویت کشور، کاربرد این روش‌ها در دیگر برنامه‌های ژنتیک مورد توجه قرار گرفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.