رفع نیاز کشاورزان با افتتاح کارگاه سبد سازی در شهرستان فراشبند

با وجود منابع غنی کشاورزی و تولید سالیانه انواع محصولات زراعی و باغی در شهرستان فراشبند، کشاورزان پس از برداشت محصول، در زمینه تهیه سبد جمع آوری، با کمبود روبه رو هستند.

به گزارش ایران ریپورتس، مدتی است با افتتاح کارگاه سبد سازی در شهرستان فراشبند ، نیاز کشاورزان به این محصول تا حدودی رفع شده است.

ابراهیم قشقایی مسئول و مدیر کارخانه سبد سازی در این خصوص گفت: طبق استعلام از جهاد کشاورزی سالیانه حدود ١٦ ميليون سبد مورد نياز كشاورزان و باغداران اين شهرستان می باشد كه اكثرا از شهر های اطراف و مرکز استان تهیه می شود. با توجه به حجیم بودن اين کالا و هزینه حمل بالا درصدد اين شدیم كه اين کارخانه راه اندازی گردد.

وی می گوید: سالیانه حدود ١/٦ ميليون سبد تولید خواهیم كرد در واقع ١٠ درصد نياز شهرستان تولید خواهد شد.

به گفته قشقایی، تا امروز ١٢٠ میلیارد ریال هزینه گردیده است كه حدود ٥٠ میلیارد ریال جهت تجهیزات و ٧٠ میلیارد ريال جهت سالن و پانسيون کارگر ها و نگهبان هزینه شده است، در حال حاضر ١٦ نفر مستقیم و ٣٠ نفر غیر مستقیم مشغول به کار هستند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در فاز اول یک دستگاه تولید سبد، برج خنک کننده و مواد کش قالب خریداری شده است. همچنین با توجه به نياز شدید شهرستان و تقاضا نياز به دستگاه دوم نیز می باشد كه تمهيداد و قرارداد لازم برای دستگاه دوم هم انجام شده اما به دليل تب و تاب ارز اين امر محقق نشد است.

او افزود: با توجه به اینکه زیرساخت لازم برای ٥ دستگاه تولید سبد مهيا شده است درصورت تامين اعتبار ٣٠ میلیارد ريال خط دوم راه اندازی و به همان تعداد ذكر شده مجدد اشتغالزایی می شود که جهت حمل محصولات کشاورزی و باغات استفاده میشود.

وی در خصوص مزایای این کارخانه می گوید، از دیگر مزایای اين کارخانه بازيافت سبد های دست دوم شهرستان توسط اسبابی كه خریدار شده است می باشد و مجدد تولید می شود. و همچنین حدود ٢٠ درصد به دست كشاورز ميرسد.

قشقایی در پایان افزود: با توجه به تب و تاب ارز و هزینه استفاد شده ببیشتر از طرح توجیحی نياز به اعتبار لازم جهت سرمایه در گردش می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.