برنامه‌ها و راهکارهای دکتر منصوره طاهری در حوزه رونق تولید

دکتر منصوره طاهری، کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه شیراز و زرقان به ارائه برنامه ها و راهکارهای خود در حوزه رونق تولید پرداخت.

دکتر منصوره طاهری در گفتگو با خبرنگار ایران ریپورتس با اشاره به عدم اجرای صحیح قانون بویژه قانون بهبود فضای کسب‌ و کار، گفت: متاسفانه این قانون به دلیل عدم نظارت به درستی اجرا نمی شود.

وی به پیش بینی پذیر نبودن قیمت مواد اولیه و محصول تولیدی اشاره کرد و گفت: به دلیل تغییر در قیمت مواد اولیه و تثبیت قیمت توسط دولت متاسفانه خیلی از واحد های تولیدی با ضرر مواجه شده و از چرخه تولید خارج شده اند.

کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه شیراز و زرقان با تاکید بر اینکه باید قیمت گذاری دولتی و دستوری حذف شود، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی را مشکل دیگر صنعت در کشورمان دانست و گفت: به سبب شوک های متعدد ارزی  واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شده  و دشوار بودن تامین مالی و بی ثباتی مقررات سبب شده واحد تولید غیر فعال شوند.

وی به بوروکراسی اداری شدید در سطح استان فارس اشاره کرد و گفت: شرایط در استان فارس به نحوی است که یک جریان ضد تولید در سیستم اداری شکل گرفته و فساد و بی عدالتی در این سیستم به طور عیان ظاهر شده و متاسفانه اتاق بازرگانی و استانداری هم راه حلی برای این موضوع  نداشته اند.

طاهری با بیان راهکارهای برون رفت از مشکلات و معضلات حوزه صنعت، نظارت جدی بر قانون  بهبود محیط کسب و کار استان و شهر شیراز، تلاش در جهت راه اندازی و احیا واحد های غیر فعال، تلاش در جهت رفع کمبود نقدینگی در واحد های تولیدی استان، تلاش در جهت حذف یا کاهش قیمت گذاری دستوری در کشور و نظارت بر نحوه تخصیص ارز به واحد های تولیدی استان و شهر شیراز را از جمله این راهکارها برشمرد.

کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه شیراز و زرقان همچنین تلاش در جهت حذف درگیری های واحد های تولیدی با سیستم اداری استان به منظور تمرکز یافتن واحد های تولیدی در بحث تحقیق و توسعه و گسترش صادرات، تلاش در جهت جذب سرمایه گذاری در استان با توجه به تلاش شدید کشور های همسایه بویژه کشور های عمان امارات عراق در جذب تولید کنندگان استان و تلاش در جهت ثبات دهی به مقررات و پیش بینی پذیر نمودن فضای تولید و کسب و کار را از دیگر موارد احیای حوزه صنعت در استان فارس عنوان کرد.

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published.