تحلیل رفتار متقابل و کاربرد آن در شهرسازی؛ لزوم مدیریت تخصصی شهری

اریک برن در مدل شخصیتی خود، فرض را بر این می‌گذارد که ما انسان‌ها، در هر لحظه، در یکی از سه حالتِ بالغ (Adult)، والد (Parent) یا کودک (Child) هستیم.

ایران ریپورتس98// شهر مکانی باید باشد که بتواند تمام نیازهای و امیال درونی انسان را برآورده نماید،فرد والد همراه به امر و نهی خود باید بلوغ فکریش فعالیت کند و کودک درون خود نیز زنده باشد و یا فرد بالغ علاوه بربلوغ فکری باید به کودک درون او رسیدگی شود.شادابی و طراوت شهر از لحاظ رنگ بندی و یا ابتکارات در طراحی ایستگاههای اتوبوس (مثلاً طراحی صندلی ایستکاه اتوبوس به صورت متحرک )و یا رنگهای شاد در طراحی حمل و نقل عمومی میتواند برای فعالسازی کودک درونی نقش خوبی داشته باشد، احداث شهر شاد ، وجودکانونهای فکری کودکان و نوجوانان، ترغیب هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی برای فعالیت های بیشتر در رفع نیاز جامعه با احداث مکانهای شاد و متناسب  و…… باید توجه یک شهرساز رادرمدیریت و ساختن شهر بر اساس ادراک محیط و نیازمندیهای فردی سوق دهد تا شهر تمام پتانسیل های امیال درونی را در خود حفظ کند و همراه نبوغ فکری و اقتصادی سرشادی و طراوت همراه داشته باشد .

حال سوال بر این است که آیا مدیریت شهری میبایست لزوما توسط متخصصان شهری انجام پذیرد و یا هر مدیری میتواند بر شهر مدیریت کند؟

شهر یک موجود زنده می‌باشد که همواره در حال رشد است و رشد یک شهر باید بر اساس نیازهای فردی شهروند صورت یپذیرد ،شناسایی نیازهای فردی شهروند (تعریف شده توسط روانشناس) و پیاده سازی آن در محیط شهری امری بسیار مهم میباشد که فقط توسط مدیران تخصص شهری قابل اجرا می‌باشد.

و در پایان نیاز متقابل شهر و شهروندچیست؟

 تصمیم گیری صحیح شهروند در انتخاب مدیران شهری و چیدمان صحیح شهر متناسب با امیال درونی شهروند  با مدیران شهری نیاز متقابل شهر و شهروند  می‌باشد .

* غلامحسین رهبرنیا عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی و مدرس دانشگاه

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود