عدم رعایت سقف بودجه معضل بزرگ لیگ برتر ایران

خبرنگار روزنامه تماشا در این خصوص گفت: طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران در فصل آینده هم‌ شاهد تعیین سقف بودجه برای تیم های لیگ برتری، برای توازن هزینه ها و جلوگیری از خرج های کلان و بعضاً بدهی های ســنگین در پایان فصل باشــگاه های متمول و بزرگ ایــرانی خواهیم بود.

به گزارش ایران ریپورتس، محمد رضا جوکار خبرنگار روزنامه تماشا در این خصوص تصریح کرد: قانونی که به نظر در فصل جاری رقابت های لیگ برتر چندان رعایت نشد و چند باشگاه بزرگ ایرانی  قانون سقف بودجه را رعایت نکردند.

وی ادامه داد: این تیم ها در ابتدا با دور زدن قانون سقف بودجه  و جذب بازیکنان و مربیان مورد نیاز خود فصل را شروع کردند و در ادامه با  محرز شدن  تخلفشان، ابتدا توسط کمیته انضباطی  با کسر امتیاز مواجه شدند و بعدا با شکستن این رای توسط کمیته استیناف تنها به جریمه نقدی و اصلاح قرارداد چند بازیکن، پرونده تخلف آنها بسته شد.

او در همین راستا ادامه داد: البته یکی دو باشگاه بزرگ دیگر هم با ترفند های خاص خود از جمله کاهش غیر واقعی قرار داد بازیکن و یا کادر فنی  تیم خود روی کاغذ  توانستند از چنگ کمیته های انضباطی فرار کنند.

   سقف بودجه چالش باشگاه های بزرگ ایران

این فعال حوزه ورزشی ادامه داد: قانون سقف بودجه که از فصل قبل بطور جدی وارد فوتبال ایران شد و باشگاه های لیگ برتری را ملزم به اجرای آن کرد، بعضی از باشــگاه های بزرگ و متمول ایران را دچار چالش کرده بود.

به گفته جوکار: تیم هایی که هر ساله با شکستن رکورد نقل و انتقالات و در رقابت بــا رقیبان خود برای جذب بازیکنان اســمی تر، حاضر بودند با پیشــنهادهای نجومی و بالاتر از حد سقف بودجه باشگاه، برای یک یا چند بازیکن هزینه کنند تــا فقط بتوانند آن بازیکن را از چنگ رقیبان خارج کنند.

او می‌گوید: مبالغی که خود باعث بالاتر رفتن قیمت دیگر بازیکنان سایر تیم ها هم شد  و بعضاً خیلی باشگاه های ضعیف تر با قیمت های نجومی از طرف بازیکنان خود هم مواجه شدند و تیم های ضعیف تر را با معضل جدی مواجه ساخت.

جوکار در ادامه سخنش عنوان کرد: همه این ها باعث شــده که باشگاه های ایرانی به خصوص در لیگ برتر هر ساله با انبوهی از بدهی ها مواجه شوند.

 عزم جدی فدراسیون برای اجرای سقف بودجه

این فعال حوزه ورزشی در ادامه بیان کرد: فدراسیون فوتبال که در فصل پیش رو هم  مصمم است  با عزمی جدی تر، با تعیین سقف بودجه که در فصل آینده معادل ۳۲۵ میلیارد تومان برای هر باشــگاه لیگ برتری و  ۴۲۵ میلیارد برای تیم قهرمان لیگ و درصدی بیشتر برای باشــگاه هایی که در مسابقات آسیایی حضور دارند، باعث شــده که دست بعضی از باشــگاه های متمول و مدعی قهرمانی که به واسطه پشتوانه های دولتی ، صنعتی و معدنی از خرج های گزاف در بازار هراسی ندارند، را محدود کند.

او می‌گوید: ارقام نجومی در لیگ ایران که شــاید با قرارداد شش یا هفت بازیکن، سقف بودجه یک فصل باشگاه را پر میکرد! و باشگاه  مجبور به دور زدن قانون یا استفاده از ترفند های خاص برای ثبت قرارداد های دیگر بازیکنان کند، قرارداد های ۷۰ و ۹۰ میلیاردی و یا رضایت نامه های یک میلیون دلاری و ۸۰۰ ِ هزار دلاری بعضی از بازیکنان تیم های متمول ایرانی ،تنها جزئی از ارقام و قراردادهای نجومی بود که در فصل قبل رسانه ای و افشا شد  که همواره باشگاه های خاطی هم طبق معمول با ترفند های مختلف سعی در مخفی کردن قرار داد های واقعی میکردند و یا بطور کل آنها را تکذیب میکردند.

وی در پایان ادامه داد: به هر حال مطمئناً بعضی از باشگاهها توانستند قانون سقف بودجه و فدراســیون فوتبال را دور زده اند و در آخر تنها با جریمه مالی مواجه شدند.

او می‌گوید: بی شک باید در فصل جدید هم  منتظر خبرهای این چنینی و حتی دور زدن قانون سقف بودجه توسط برخی از این باشگاه ها باشیم 

محمد رضا جوکار خبرنگار روزنامه تماشا

Leave a Reply

Your email address will not be published.