درباره ما


سایت خبری، تحلیلی ایران ریپورتس98 برای رسا شدن صدای مردم و وجود تریبونی برای آنان که رسانه‌ای ندارند، پا به عرصه گذاشته است.

مردم ایران شایسته بهترین‌ها بوده و هستند و در برهه‌ای که اخبار دروغین بسیار شده، جای رسانه‌ای صادق و بدون سانسور خالی بود که امید می‌رود با حمایت شما مخاطبین عزیز در این راه سربلند باشیم.

بی‌شک رسانه خودتان، نیازمند حمایت و پشتیبانی شما در تمامی جنبه‌ها می‌باشد.

رسانه مردمی ایران ریپورتس98 آماده انتشار نظرات همه شهروندان، مسئولان، اهل نظر و مخاطبان گرامی می‌باشد.


«شما شایسته دانستن هستید»