خرید برق صرفه جویی شده از چاههای کشاورزی

مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز شرایط خرید برق صرفه جویی شده از چاههای کشاورزی را تشریح کرد.


مهندس محمد رضا سلاحی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از راه اندازی طرحی خبر داد که براساس آن کشاورزان در صورت همکاری بیشتر با برنامه های مدیریت مصرف برق، می توانند میزان صرفه جویی شده را به نرخی ٤ برابر بالاتر از قیمت تامین برق به فروش برسانند و اظهار داشت : این طرح فرصتی برای بهره برداران کشاورزی و مشترکان این بخش از برق در حوزه توزیع برق شیراز است که در تولید محصولات کشاورزی و گلخانه ای فعالیت مستمر دارند.
مهندس سلاحی گفت: مدیریت مصرف برق در بخش کشاورزی در حوزه فعالیت این شرکت تا کنون محقق شده است و متوسط مدیریت مصرف برق مشترکان تعرفه کشاورزی در حدود میانگین کشوری است.
مهندس سلاحی با تشریح شرایط خرید برق صرفه جویی شده از چاههای کشاورزی گفت: کشاورزان در صورت استفاده از نیروگاههای خورشیدی، از معافیتهای مرتبط با طرحهای مدیریت بار بهره مند خواهند شد. همچنین اگر معادل ٨٠ درصد ظرفیت برقی چاهها از نیروگاههای خورشیدی برای تامین برق استفاده شود، معافیت لازم را از طرحهای مدیریت بار تابستان خواهند داشت و چنانچه در صورتی که کشاورزان ۵ ساعت که شامل ساعات گرم بعد از ظهر تابستان است با صنعت برق همکاری کنند، هزینه برق مصرفی در بقیه ١٩ ساعت شبانه روز رایگان خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شیراز در عین حال از خرید برق صرفه جویی شده توسط کشاورزان نیز خبر داد و گفت: اگر کشاورزان بتوانند با بهینه سازی سیستمهای برقی چاههای کشاورزی و یا همکاری بیشتر، صرفه جویی بیشتری داشته باشند، به صورت پلکانی افزایشی، برق صرفه جویی شده را با نرخی در حدود دو هزار و ٥٠٠ تومان یعنی ٤ برابر هزینه تامین برق از آنها خریداری خواهیم کرد.
مهندس سلاحی افزود: براساس محاسبات صورت گرفته، هر چاه کشاورزی با مصرف متعارف، می تواند از این طریق و با اندکی صرفه جویی بیشتر، در حدود ٨ تا ١٠ میلیون تومان از صنعت برق پاداش دریافت کند که البته باید پیشتر این همکاری را به اداره برق منطقه خود اعلام کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در ادامه با ترسیم سیمای مصرف برق کشاورزی در محدوده مسوولیت این شرکت در شیراز و شهرستان های پیرامون افزود: شرکت توزیع برق شیراز کار مدیریت و تامین و توزیع بهینه برای ۱۹ هزار و ۲۴۱ مشترک برق کشاورزی را بر عهده دارد ، در حالیکه مشترکان کشاورزی حدود یک درصد از کل یک میلیون و ۲۲۰ هزار مشترک برق در این حوزه را به خود اختصاص داده است اما بیش از ۳۰ درصد از برق توزیع شده با تعرفه کشاورزی در این بخش مولد به مصرف می رسد بنا بر این هر گونه تعامل و هم افزایی کشاورزان با شرکت توزیع برق می تواند نتایج درخشانی در عبور از تابستان پرمصرف امسال بهمراه داشته باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.