لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان شیراز در راه است

خبرهای رسیده حاکی از ارائه لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای شورای شهر شیراز است.

بنابر شنیده‌ها اصلاح‌طلبان شیراز در انتخابات شورای شهر پیش رو دست روی دست نگذاشته و در پی بستن لیست انتخاباتی هستند.

درخصوص انتخابات پیش‌رو، اصلاح‌طلبان شیراز با علم به اینکه رأی چندانی نخواهند داشت، به همین دلیل به دو دسته تقسیم شده که عده ای به دنبال تحریم و عدم حضور در انتخابات هستند اما جرأت بیان آن را ندارد و عده ای دیگر اصرار بر حضور دارند.

دسته دوم با تایید صلاحیت چند چهره اصلاح‌طلب بیشتر شناخته شده در شیراز همچون نواب قائدی عزمشان برای حضور در انتخابات بیشتر شده و در پی ارائه لیست نیز هستند.

گزینه‌هایی همچون نواب قائدی، سعید نظری، علی ناصری، صدیقه اسکندرپور (برادرزاده شهردار شیراز)، محمدرضا حاجات نیا(اقوام نزدیک بهمن حاجات نیا) در کنار چهره‌های کمتر شناخته شده اما با دیدگاه اصلاح‌طلبی به احتمال زیاد لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان در شیراز برای شورای شهر را تشکیل خواهند داد.

حال که درون اصولگرایان با ارائه لیست‌های فله‌ای درحال زدن یکدیگر هستند، شاید اصلاح‌طلبان بتوانند با وجود همه ناکامی‌ها و عدم رضایت مردم از آنان، یکی دو نفر را وارد شورای شهر شیراز نمایند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *