سید حسن خمینی: ما «جمهوری اسلامی» هستیم، نه خلافت اسلامی نه حکومت اسلامی

سید حسن خمینی در دیدار اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(س) که ۹ خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد با بیان اینکه ما «جمهوری اسلامی» هستیم، نه خلافت اسلامی و حکومت اسلامی، تاکید کرد: نتیجه انقلاب جمهوری اسلامی است و اگر به این نتیجه توجه نکنید از بستر واقعی انقلاب خارج شده اید

ما «جمهوری اسلامی» هستیم، نه خلافت اسلامی نه حکومت اسلامی

 نطق جالب سید حسن خمینی: ما جمهوری اسلامی هستیم، نه خلافت اسلامی و …

سید حسن خمینی در دیدار اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی(س) که ۹ خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد با بیان اینکه ما «جمهوری اسلامی» هستیم، نه خلافت اسلامی و حکومت اسلامی، تاکید کرد: نتیجه انقلاب جمهوری اسلامی است و اگر به این نتیجه توجه نکنید از بستر واقعی انقلاب خارج شده اید. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.