راه اندازی یک دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی در بیمارستان آنکولوژی امیر

یک دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، در مرکز آموزشی درمانی آنکولوژی امیر راه اندازی شد.

به گزارش ایران ریپورتس، مرکز آموزشی درمانی آنکولوژی امیر، مدیر بیمارستان با اعلام خبر خریداری و راه اندازی یک دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی با هدف انجام تست های بیوشیمی آزمایشگاه، درباره عملکرد این دستگاه گفت: دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی ابزاری است که از سرم خون یا نمونه ادرار، برای اندازه‌گیری اجزای مختلف مانند قند، کلسترول، پروتئین و آنزیم ‌ها استفاده می‌ کند تا با بررسی‌ های مبتنی بر نتایج داده ‌های عینی، موجب تشخیص زودهنگام بیماری ها و در نتیجه، بهبود فرایند درمان و حتی پیش آگهی از بعضی بیماری ها شود.

دکتر «محمدحسین ورهرام» تاکید کرد: این دستگاه‌ با استفاده از حجم بسیار کم نمونه و مواد واکنش دهنده و همچنین با سرعت بسیار بالا و پردازش دقیق، انواع ترکیبات داخل خون را بررسی و اندازه گیری می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *