آغاز ثبت درخواست میهمانی ترم تابستان دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت درخواست میهمانی ترم تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان فارس گفت : مهلت ثبت درخواست میهمانی برای ترم تابستان سال تحصیلی 1400-1401 از 25 تیرماه آغاز و تا 1مرداد ماه ادامه دارد.
دکتر حبیب دانش منش با اعلام این خبر افزود : با توجه به آیین نامه نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشجویان می توانند نسبت به ثبت درخواست صرفاً میهمانی در سامانه آموزشی دانشگاه ( هم آوا ) از تاریخ 1401/04/25 تا 1401/05/01 اقدام کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تاریخ مذکور جهت ثبت درخواست میهمانی قابل تمدید نمی باشدو داوطلبان باید طی مهلت در نظر گرفته نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *