۲۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی فارس سنددار شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه برای ۲۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان سند صادر شده است،گفت: متوسط صدور سند برای اراضی فارس سالانه ۲۴ درصد و این آمار در سطح کشور ۱۵ درصد است.

به گزارش ایران ریپورتس، مجتبی دهقان پور در ششمین شورای پیشگیری از تخریب و حفاظت از اراضی استان فارس افزود: ماهیانه به طور میانگین برای هشت هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی این استان فرایند رفع تداخل انجام می شود؛ این در حالی است که میانگین کشور ماهانه حدود ۶ هزار هکتار است.

دهقان پور تصریح کرد: در حال حاضر برای حدود ۲۰ درصد از اراضی مستثنیات این استان رفع تداخل انجام شده است.

به گفته دهقان پور؛ تاکنون ۲۷۴ پلاک با مساحت ۶۷۳ هزار و ۳۹۱ هکتار رفع تداخلات شده که ۴۵۱ هزار و ۴۴۷ هکتار از آن اراضی ملی و مابقی اراضی غیر ملی تثبیت شده است.

وی با بیان اینکه تا پایان سال گذشته استان فارس از حیث تعداد پلاک رفع تداخل در رتبه ۳۰ کشور و به لحاظ سطح در رتبه ۳۱ قرار داشت،گفت: بر اساس آخرین آماری که در قرارگاه رفع تداخل کشوری اعلام شده، در حال حاضر رتبه استان فارس به لحاظ تعداد پلاک رفع تداخل شده به رتبه ۱۶ و به لحاظ سطح به رتبه ۱۳ کشور رسیده است.

دهقان پور اضافه کرد: جایگاه مذکور برای سال ۱۴۰۱ تا کنون با تمهیداتی که اتخاذ شده از لحاظ تعداد پلاک به رتبه هشت و به لحاظ سطح غیر ملی تثبیت شده در رتبه ۱۰ کشور قرار دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.