واژگونی خودرو پراید در کمربندی اکبرآباد فوت راننده را به همراه داشت

واژگونی خودرو پراید در کمربندی اکبرآباد شیراز، فوت راننده را به همراه داشت.

به گزارش ایران ریپورتس، ساعت۲۲:۵۰ روز جمعه ۱۲خرداد ماه ، طی تماس با سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی آتش نشانی شیراز در جریان این حادثه قرار گرفت و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۵ و ۱۴و۲۲ را به همراه گروه امداد و نجات به محل حادثه در کمربندی اکبرآباد اعزام کرد.
در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری پراید پس ازانحراف از مسیر اصلی واژگون می گردد.
بر اثر این حادثه، خودرو سواری از حاشیه کمربندی خارج و راننده به بیرون پرتاب می شود که توسط تیم عملیاتی مشاهده و تحویل نیروهای اورژانس گردید، و با توجه به احتمال وجود سرنشین درون خودرو و پرتاب به اطراف، عملیات تجسس به وسیله واحد نوررسان و تیم تجسس به مدت ۳ ساعت به طور کامل انجام شد.
متاسفانه در این حادثه، راننده خودروی سواری پراید فوت شده بود.
همچنین بنابر این گزارش، آتش نشانان بی درنگ پس از استقرار صحیح خودرویی و ایمن سازی کامل محل حادثه ،قطع سیستم برق خودرو و پاکسازی محل، از حریق احتمالی با توجه به نشت بنزین از خودرو اقدام به ایمن سازی محل حادثه کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.