معاون فرماندار لامرد خبر داد؛به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای صنفی ممنوع شد

معاون فرماندار لامرد گفت:
بکارگیری اتباع خارجی در واحدهای صنفی ممنوع، و طبق قانون با متخلفین برخورد خواهد شد

به گزارش ایران ریپورتس بهرام اللهیاری معاون فرماندار لامرد اظهار کرد: کسبه و بازاریان عزیز در شهرستان لامرد طبق قانون تنظیم مقررات مالی دولت از تاریخ ۱۵ خرداد نباید از اتباع خارجی بعنوان نیروی کار در محل کسب خود به کارگیری کنند.

او تصریح کرد: طبق قانون به ازاء هر روز هر نفر کارگر خارجی مبلغ ۸،۸۴۷،۱۴۰ریال مشمول جریمه خواهند شد.

این مقام مسول اعلام کرد: گشت مشترک با مسولیت اداره تعاون کار رفاه اجتماعی، صمت، اتاق اصناف، اماکن نیروی انتظامی انجام، و ضمن بازدید از اصناف بر روند اجرای قانون نظارت خواهند کرد.

خبرنگار/محمود صابری زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published.