در سال جدید فعالیت گروه های جهادی تخصصی حقوقدان شتاب میگیرد

در این جلسه در خصوص راه اندازی، کیفی سازی و سازماندهی گروه های جهادی تخصصی حقوق دان بحث و گفت و گو شد.


به گزارش ایران ریپورتس، جلسه هماهنگی و هم افزایی در خصوص سازماندهی گروه های جهادی تخصصی حقوقدان باحضور مسئول بسیج سازندگی، مسئول بسیج حقوقدانان و مدیر مرکز مطالعات و هدایت حرکتهای جهادی استان فارس در مکان  سازمان بسیج سازندگی سپاه فجر برگزار شد.

سرهنگ طحان ضمن تشکر از فعالیت های ویژه  و تخصصی سازمان بسیج حقوقدانان و گروه های جهادی تخصصی حقوق دانان در استان فارس گفت:

در سال گذشته به همت جهادگران،ستاد دیه استان فارس ،شورای حل اختلاف دادگستری کل استان ، خیرین و سایر دستگاه های اجرایی بیش از 330 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد و عمد سبک  ازاد شدند که این کار بسیار مفید و قابل تقدیر میباشد.

همچنین در همین راستا مهبودی مسئول بسیج حقوقدانان ظهار داشت:

  به همت جهادگران، صلح یاران و حقوقیاران بسیجی شورای حل اختلاف دادگستری کل استان و بسیج حقوقدانان از زندانی شدن 330 نفر نیز جلوگیری شد.

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published.