انتقاد تند نماینده مجلس از بذرپاش/ «آقای همه‌جا» گزینه، چرا اینقدر ولع قدرت داری؟

مگر چقدر توانایی دارید که هم می توانی شهردار شوید هم وزیر راه هم وزیر صمت هم وزیر رفاه؟مجتبی توانگر، نماینده مجلس نوشت:هر وزارتخانه ای که احتمال تغییر آن می رود این آقای همه جا گزینه از طریق یکی از معاونین به رییس جمهور برای تصاحب آن کرسی فشار می آورد.آقای مهندس!

مگر چقدر توانایی دارید که هم می توانی شهردار شوید هم وزیر راه هم وزیر صمت هم وزیر رفاه؟

برادر من!

چرا این قدر ولع قدرت داری؟

انتقاد تند نماینده مجلس از بذرپاش/  «آقای همه‌جا» گزینه، چرا اینقدر ولع قدرت داری؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.