اعتراض عضو خانه کاگر به حقوق مصوب دولت؛ با مزد کارگر یک دست کت‌وشلوار نمیتوانخرید!

عضو خانه کارگر گفت: با مزد ۸ میلیون تومانی یک دست کت و شلوار نه چندان با کیفیت هم نمی‌توان تهیه کرد و دولت چگونه مزد کارگر را به اندازه نصف خط فقر اعلام کرده؟

به گزارش ایران ریپورتس، علی اصغر نجاری، عضو خانه کارگر گفت:

در شرایطی که دولت خط فقر ۱۴ میلیون و نیم اعلام کرد، چگونه دقیقا نصف این مقدار را به‌عنوان مزد کارگر به رسمیت شناخته است؟

با مصوبه مزدی فعلی، بی‌مسئولیتی دولت دربرابر ۵۳ درصد جامعه در تصمیم شورایعالی کار منعکس شد. کارشناسان دلسوز و بی‌طرف می‌دانند و این را قطعا گفته‌اند که در تصمیم مزدی سال ۱۴۰۲ قانون‌شکنی رخ داده و قانون کار و تبصره‌های مصرح ماده ۴۱ اصلا ملاک قرار نگرفت.

با مزد ۷ و ۸ میلیون تومانی یک دست کت و شلوار متوسط و نه چندان با کیفیت نیز نمی‌توان تهیه کرد. این درحالی است که حتی با فرض مهار تورم و افزایش نیافتن هیچ قیمتی، باز هم فشار قیمت‌های فعلی به سفره کارگران به قدری بالاست که مشکلات زیادی برای کارگران وجود دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *