آموزش عشایر با هدف بهبود امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد

مدیرکل امور عشایر استان فارس گفت: آموزش عشایر با هدف بهبود امنیت غذایی کشور باید متناسب با شرایط زندگی عشایر در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.

به گزارش ایران ریپورتس، عبدالحمید کریمی ظهر یکشنبه در نشست تخصصی که با هدف ارائه آخرین گزارش وضعیت اجرایی سند دانش‌بنیان امنیت غذایی به میزبانی اداره کل امور عشایر استان فارس برگزار شد بیان کرد: آموزش باید مبنای تولید عشایر و در اولویت قرار گیرد و سرفصل‌های دوره‌های آموزشی باید متناسب با شرایط زندگی عشایر تنظیم شود.

مدیرکل امور عشایر فارس خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها و اتحادیه‌های عشایری از پتانسیل بالایی برای سرگروهی و توسعه دوره‌های آموزشی برخوردار هستند و باید از این ظرفیت برای آموزش عشایر با هدف تقویت امنیت غذایی استفاده کنند.

رئیس اداره آموزش بهره برداران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس نیز با بیان اینکه طبق تفاهم نامه موجود باید آموزش عشایر در اولویت تولید قرار گیرد گفت: عشایر استان فارس از شهریور ۱۴۰۲ تا به امروز ۱۰۲۴۰ نفر- روز در مباحث دامپروری، گیاهان دارویی، زراعت و باغبانی، بوم‌گردی، منابع طبیعی و بازاریابی محصولات عشایری آموزش دیده‌اند و این دوره‌ها تا شهریور ۱۴۰۳ ادامه دارد.

مسئول زنجیره ارزش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان فارس نیز در ادامه این نشست گفت: تمام پتانسیل‌ها باید در اختیار زنجیره ارزش از زمان تولید تا رسیدن به مشتری قرار گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.