پروژه‌های گردشگری و زیارت شهرداری شیراز اولویت‌بندی می‌شود

رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز گفت: پروژه‌های گردشگری و زیارت شهرداری شیراز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اولویت‌بندی می‌شود.

به گزارش ایران ریپورتس، محمد فرخ‌زاده با اشاره به بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز در پروژه‌های مرتبط با کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز، اظهار داشت: جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، مدیرکل برنامه و بودجه، سرپرست اداره گردشگری و زیارت و دیگر نمایندگان شهرداری شیراز تشکیل شد.

او ادامه داد: در این جلسه پس از ارائه گزارش ردیف ها، پروژه‌ها و ریز پروژه‌های مندرج در برش مرتبط با کمیسیون گردشگری و زیارت در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز مقرر گردید کارگروهی به منظور بررسی، اولویت بندی و در صورت نیاز بازنگری پروژه‌های گردشگری و زیارت مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز تشکیل شده و نتیجه درجلسه آتی کمیسیون ارائه شود.

رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه در دنیای امروز صنعت گردشگری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، تصریح کرد: صنعت گردشگری راندمان بالایی داشته که همین امر موجب شده تا بسیاری از کشور‌ها بیشتر سرمایه و بودجه خود را به این صنعت اختصاص دهند.

او با بیان اینکه شیراز با وجود داشتن پتانسیل‌های بالای گردشگری نیاز به تامین زیر ساخت‌های مناسب در راستای افزایش جذب گردشگر را دارد، گفت: در راستای انسجام بخشی به پروژه‌های گردشگری و زیارتی و متمرکز نمودن پاسخگویی واحد‌های مختلف شهرداری شیراز، مدیریت گردشگری و امور زیارتی به عنوان ناظر بر پروژه‌های نرم افزاری و سخت افزاری مندرج در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری شیراز و سال‌های آتی انتخاب و موظف به ارائه گزارش دوره‌ای به کمیسیون گردشگری و زیارت شورا شد.

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *