وزیر صمت: شهرستان فسا دارای ظرفیت بسیاری به ویژه در حوزه نیروی انساني است

از نظرات صاحب نظران، ذینفعان و نخبگان دانشگاهی و صنعتی در طرح آمایش استفاده می کنیم.

به گزارش ایران ریپورتس ، دکتر” رضا فاطمی امین ” در ادامه بازدید از واحد‌های صنعتی و ظرفیتهای استان با حضور مهندس” حمید رصا ایزدی” رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس ، دکتر “حجت اله فیروزی” نماینده مردم شریف فسا در مجلس شورای اسلامی و مدیران شهرستان فسا در جلسه اداری این شهرستان حضور یافت.
وزیر صنعت معدن و تجارت در ابتدا با اشاره به اینکه شهرستان فسا دارای ظرفیتهای بسیاری به ویژه در حوزه نیروی انساني است از طرح آمایش در وزارتخانه برای کل کشور خبر داد که در صورت عملیاتی شدن و اجرا حجم زیادی از مشکلات شهرستانها را در کشور حل می‌کند.
وی افزود: در اجرای این طرح اصرار داریم که از نظرات صاحب نظران، ذینفعان و نخبگان دانشگاهی و صنعتی استفاده کنیم.
فاطمی امین تکمیل کرد: با شروع این طرح ظرف چند ماه آینده تصویری مثبت تر و امیدوارکننده از آینده فسا ساخته ترمی شود و با توجه به نیروی انساني تحصیل کرده فراوان درفسا، می‌توانیم از این ظرفیت در بخش صنعت معدن و تجارت و دیگر قسمتها بهره مند شویم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *