هادی بستام سرپرست دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری فارس شد

استاندار فارس در حکمی سرپرست دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری فارس را منصوب کرد.


به گزارش ایران ریپورتس، دکتر محمدهادی ایمانیه در حکمی آقای هادی بستام را با حفظ سمت بعنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری فارس منصوب کرد.
در حکم استاندار فارس خطاب به ایشان آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای هادی بستام
سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی و بنا به پیشنهاد معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری فارس منصوب می نمایم.

برنامه ریزی و نظارت بر انجام کلیه امور مرتبط با دبیرخانه شورای اداری استان، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری اعم از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی اداری در استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه، نظارت بر تحقق برنامه اصلاح نظام اداری در استان با هماهنگی مسئولین ذیربط، برنامه ریزی برای استقلال نظام مدیریت دانش در استانداری و واحدهای تابعه، برنامه ریزی برای توانمندسازی، بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری کارکنان استانداری و واحدهای تابعه، راهبری امور مربوط به تشکیلات استانداری و واحدهای سازمانی تابع با هماهنگی واحد تخصصی ذیربط وزارت کشور، نظارت بر عدم گسترش تشکیلات استانداری و واحدهای تابعه در راستای سیاستهای برنامه جامع تحول اداری و منطقی نمودن اندازه دولت، برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت در خصوص پیاده سازی فرایند تخصیص منابع، طبقه بندی هزینه ها و استفاده بهینه از منابع مالی تخصیص یافته مرتبط با طرح ها و برنامه ها و در تطبیق با بودجه عملیاتی و سالانه استانداری و واحدهای سازمانی تابعه، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه استانداری و واحدهای تابعه در قالب برنامه ها و مبتنی بر بودجه عملیاتی و ارزیابی مستمر عملکرد بودجه استانداری و واحدهای تابعه، برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مربوط به استانداری و واحدهای سازمانی تابع بر اساس سیاست ها خط مشی ها و برنامه های مصوب به مراجع ذیربط، برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند انجام کلیه امور پژوهشی و مطالعاتی استانداری و واحدهای تابعه اعم از تعیین اولویت ها و نیازهای پژوهشی و تامین اعتبارات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم از مبادی ذیربط، نظارت بر روند انعقاد و اجرای تفاهم نامه های علمی بین استانداری و سایر سازمانها و نهادها، برنامه ریزی و پیگیری امور مرتبط با استانداری در شورای برنامه ریزی استان و کارگروه های ذیل آن، از جمله مواردی است که اهتمام به آنها در کنار شرح وظایف پست سازمانی مورد تاکید و انتظار است.
انشاالله با توسل به منش و کلام حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در انجام وظایف محوله و تحقق سیاست های دولت مردمی موفق و موید باشید.
از خداوند قادر متعال حسن عاقبت برای شما مسئلت دارم.

محمد هادی ایمانیه

Leave a Reply

Your email address will not be published.