نظام تعرفه ای عدالت محور در محاسبه بهای برق مصرفی

سلاحی با بیان اینکه با مصرف مرسوم و منطبق با الگوی مصرف متعادل هزینه برق مصرفی خانوار تغییری نخواهد داشت و کما فی السابق کم تاثیر در هزینه های خانوار است، گفت: ۸۰ درصد مشترکان در محدوده الگوی تعیین شده از انرژی برق استفاده می کنند که هزینه برق آنها افزایش چندانی نخواهد داشت. اما مشترکانی که بیش از الگو از انرژی برق استفاده می کنند هزینه برقشان بصورت پلکانی افزایش می یابد.


مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز ضمن تاکید بر ضرورت تعرفه گذاری پلکانی با هدف رعایت عدالت در توزیع یارانه های انرژی، این روش را از مناسب ترین رویکرد های تعرفه گذاری برق با هدف مدیریت مصرف برق در بخش خانگی توصیف کرد.
وی گفت:بر اساس ماده ٦ قانون مانع زدایی، تخصیص یارانه به مصارف بالاتر از الگو ممنوع بوده و تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر الگو تا ١.٥ برابر، مازاد بر الگو تا ٢.٥ برابر، و میزان مصارف بیش از ٢.٥ برابر به ترتیب با ضرایب ٠.٥، ١.٥، ٢.٥ و ٥ برابر هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می شود.
سلاحی گفت این طرح مزایای متعددی دارد از جمله اینکه دیگر مانند گذشته هزینه مصرف اسراف گرایانه درصد محدودی از مشترکین از محل یارانه عمومی متعلق به کل جامعه پرداخت نمی شود و دوم اینکه صرفه جویی حاصل از این روش به بخش‌های مولد جامعه و صنایع تخصیص می یابد که موجب رونق و شکوفایی اقتصادی می گردد.

سلاحی با اشاره به اینکه طرح مدیریت مصرف انرژی در سایر بخش‌ها به اشکال مختلف اجرا می‌شود، گفت: در بخش کشاورزی براساس مصوبه هیات وزیران، برق مشترکان کشاورزی که ٥ ساعت در طرحهای مدیریت مصرف مشارکت کنند، رایگان خواهد بود و علاوه بر این در صورتی که کشاورزان ٨٠ درصد دیماند مصرفی خود را که معادل ١٥ درصد از مصرف روزانه آنهاست، از نیروگاههای تجدیدپذیر ت.امین کنند، از برنامه های مدیریت مصرف معاف خواهند شد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق شیراز خاطرنشان کرد: علاوه بر این اگر کشاورزان بیش از ٥ ساعت نیز در طرحهای مدیریت بار مشارکت داشته باشند، تا ٤ برابر هزینه های تامین برق از پاداشهای صنعت برق برخوردار خواهند شد.
وی اضافه کرد: در واقع مشترکان کشاورزی این فرصت را دارند که با بهینه سازی فناوری مورد استفاده در موتورهای پمپاژ آب، استفاده از تجدیدپدیرها و… از این پاداشها بهره مند شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.