موفقیت نمایش محشر در تعلیم و تربیت نسل جدید در خصوص ارزش‌های دینی

حسینی گفت: برای تعلیم و تربیت عمل کرده است و موجب تفکر نوجوانان و جوانان در خصوص ارزش‌های دینی می‌شود و هنر این نمایش موجب تسهیل ارزیابی و قضاوت در مورد نوع رفتار روزمره انسانی می‌شود.

دینی با هنر به صورت تربیتی عمل کرده تا درک مفاهیم دینی را برای نوجوانان و جوانان تسهیل کند و در زمانه مواجهه با جنگ نرم که رقبای تربیتی زیادی پیدا کرده ایم در ارائه آموزه های دینی باید خلاقانه عمل کنیم.
حسینی تاکید کرد: برای محور قرار دادن قرآن کریم و سیره ائمه معصومین (ع) برای نسل جدید باید از هنر برای تعلیم و تربیت استفاده شود و محشر با استفاده از محتوای قرآنی برای تعلیم و تربیت عمل کرده است و موجب تفکر نوجوانان و جوانان در خصوص ارزش های دینی می شود و هنر این نمایش موجب تسهیل ارزیابی و قضاوت در مورد نوع رفتار روزمره انسانی می شود.
وی با تشکر از شهرداری شیراز بیان کرد: تفکر مدیریت شهری تنها نباید به پیشرفت کالبدی شهر منتهی شود بلکه باید به مسائل ارزشی و فرهنگی هم بسیار توجه شود که در نمایش محشر شاهد این توجه است و رایگان بودن بلیت نمایش محشر اقدامی موثر در این خصوص است.
حسینی ادامه داد: همکاری سازمان اوج و حمایت سپاه فجر قابل قدردانی است و قبلا با سازمان اوج تجربه همکاری در شیراز در نمایش موفق فصل شیدایی را داشتیم و در ایام محرم اثر مثبتی روی مردم گذاشت و هنوز مردم شیراز، از آن یاد می کنند.
این عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: استفاده مطلوب از هنر در مسیر ارزش گذاری زندگی افراد، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی هم خواهیم بود و باید از سازمان رسانه ای اوج برای کارهای آتی مورد حمایت مطلوب قرار بگیرد.

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published.