معافیت‌های اقشار ویژه از هزینه‌های انشعاب و گازمصرفی

سرپرست شرکت گاز فارس از معافیت و بخشودگی هزینه انشعاب و گاز بها به میزان ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مطابق تکالیف قانونی برای اقشار ویژه در سه ماهه نخست امسال خبر داد.

علی اکبر میدانشاهی به طرح‌هایی که برای حمایت از اقشار کمتر برخوردار جامعه در این حوزه اجرایی می‌شود،  اشاره و گفت: ۳۳۳ مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و ۶۱ مددجوی سازمان بهزیستی به ترتیب با ۷۰۱ میلیون ریال و ۱۲۷ میلیون ریال از بیشترین بخشودگی‌ها در بخش هزینه انشعاب و گاز بها در بهار سال جاری برخوردار شده اند.

او در ادامه از عمل به تکلیف قانونی برای ارایه معافیت به مراکز مذهبی خبر داد و گفت: مساجد شهری و روستایی، حسینیه ها، حوزه‌های علمیه و رده‌های پایگاه‌های بسیج از بخشودگی‌های قانونی بهره‌مند شده اند، اما این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آن‌ها نیست.

این مقام ارشد حوزه انرژی در استان فارس گفت: از ابتدای امسال جانبازان زیر ۲۵ درصد از ۶۳ میلیون ریال و جانبازان بالای ۲۵ درصد از ۴۶ میلیون ریال معافیت و بخشودگی هزینه انشعاب و گاز برخوردار شده اند.

سرپرست شرکت گاز استان فارس در بخش دیگری به معافیت‌هایی که برای یادگاران دفاع مقدس در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور در جبهه از ۵۴ میلیون ریال بخشودگی هزینه انشعاب و گازب‌های مصرفی برخوردار شده اند و این بخشودگی برای آزادگان، همسران، فرزندان، والدین شهدا، اسرا و مفقود الاثر‌ها مبلغی معادل ۴۰ میلیون ریال بوده است.

به گفته میدانشاهی مبلغ کلی معافیت‌ها و بخشودگی‌های هزینه انشعاب و گاز بها در سه ماهه نخست امسال به میزان ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای اقشار ویژه مطابق تکالیف قانونی بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *