مدیریت هوشمند راه افزایش بهره‌وری حوزه حمل و نقل شهری است

شهردار شیراز گفت: امروز تنها مدیریت هوشمند ترافیکی و حمل و نقل به داد کلانشهرها می‌رسد تا به دنبال آن افزایش بهره وری هم ایجاد شود.

سید احسان اصنافی در بیست و نهمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: هر مدیریتی یکسری شئوناتی دارد و در مدیریت شهرها و شهرداری‌ها هم موضوع حمل و نقل یکی از مهمترین شئونات مدیریت شهری است.

او با بیان اینکه موضوعات ترافیکی کلانشهرها، از مباحث پر اهمیت مدیریت شهری است، افزود: در حوزه حمل و نقل عمومی که فصل مشترک تمام کلانشهرهاست داستان اتوبوسرانی و مترو از مباحث مهمی بوده که همواره مدنظر قرار می گرفته است.

شهردار شیراز تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک، حوزه خدمت رسانی شهری است و نه درآمدی و اقتصادی و همیشه شهرداری‌ها در این حوزه سرمایه گذاری مصرفی کرده‌اند.

اصنافی با تاکید بر این نکته که هنر شهرداری‌ها این است که بتوانند از خود شبکه حمل و نقلی، هزینه نگهداری را تامین کنند، گفت: تحقق این مهم با روش‌های سنتی عملا امکان پذیر نیست.

او با بیان اینکه امروز تنها مدیریت هوشمند ترافیکی و حمل و نقل به داد کلانشهرها می‌رسد تا به دنبال آن افزایش بهره وری هم ایجاد شود، تاکید کرد: امروز زمان استفاده از شبکه‌های ترکیبی هوشمند شهری است و هر بخشی نمی‌تواند مجزا کار کند.

شهردار شیراز همچنین اعلام کرد که سومین طرح مطالعه جامع حمل و نقل این کلانشهر در دست اجراست.

اصنافی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل مترویی، شیراز با ٢٤.٥ کیلومتر شبکه فعلی و ١٦ کیلومتر در حال احداث از کلانشهرهایی است که پس از تهران و مشهد سومین شبکه را دارد و به لحاظ طولی که ٤٥ در ١٦ کیلومتر ابعاد دارد در شمال به جنوب و شرق به غرب توانسته ٦٠ درصد مساحت شهری را پوشش دهد و امید است بتوانیم با مطالعات شبکه‌های ترکیبی، خدمات حامع تری را ارائه دهیم.

او تصریح کرد: در انتقال تجربیات کوتاهی نخواهیم کرد تا مدیریت بهینه سازی حمل و نقل ناوگان عمومی رو به جلو حرکت کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *