محمود صفایی معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز شد

شهردار شیراز با صدور حکمی، محمود صفایی را به سمت معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز منصوب کرد.

به گزارش ایران ریپورتس، در حکم صادره از سوی سید احسان اصنافی به محمود صفایی بر مواردی همچون سیاستگذاری و تعیین خط مشی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر، نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص کنترل و هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری، رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری تاکید شده است.

از دیگر مواردی که در حکم انتصاب معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز آمده می توان به نظارت بر تغییر، تدوین و اصلاح طرح های جامع و تفصیلی، نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر براساس ضوابط نقشه های جامع و طرحهای تفصیلی، سیاستگذاری و برنامه ریزی درخصوص بافتهای فرسوده، تاریخی و حاشیه نشینی و ارائه طرحهای اجرایی و تشویقی جهت ساماندهی اینگونه بافتها اشاره کرد.

سیاستگذاری و نظارت درخصوص کنترل ساخت و ساز در حریم شهر و تهیه نقشه جامع شهر، نظارت بر امور به‌روزرسانی نقشه های GIS، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین شهرداریهای مناطق در خصوص مسائل شهرسازی و معماری، نظارت و کنترل بر عقد قراردادهای مشاورین و پیمانکاران و نحوه پرداخت آنها از دیگر مواردی بود که شهردار شیراز در حکم معاون شهرسازی و معماری بر آن تاکید کرده است.

براساس این گزارش، محمود صفایی از مدیران باسابقه شهرداری شیراز است و پیش از این در سمت هایی همچون مشاور شهردار، معاون شهرسازی و معماری، شهردار چندین منطقه شهرداری خدمت کرده است.

پیش از این ناصر رضایی سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری شیراز بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.