محمودی سرپرست شهرداری لامرد شد

علی محمودی مسوول مالی شهرداری لامرد، سرپرست شهرداری شهر صنعتی لامرد شد.

✅به گزارش ایران ریپورتس، یکی از اعضای شورای شهر لامرد در گفت وگو با خبرنگار ایران ریپورتس از تعیین سرپرست شهرداری لامرد تا انتخاب شهردار جدید خبر داد وگفت: علی محمودی مسوول مالی و یکی از نیروهای باسابقه شهرداری بعنوان سرپرست شهرداری لامرد از سوی اعضای شورای شهر لامرد انتخاب شده است.

وی افزود: پس از انتصاب عطااله جوکار در سمت سرپرست فرمانداری بختگان، علی محمودی به عنوان سرپرست شهرداری لامرد انتخاب شد.
شنیده ها حکایت از این دارد که یکی از اعضای شورای شهر لامرد گزینه انتخاب شهردار لامرد باشد و با انتخاب وی بعنوان شهردار لامرد عضو علی البدل به شورای شهر لامرد ورود خواهد کرد.

🔻به گزارش خبرنگار سبحان، در جلسه امروز شورای شهر لامرد آقای (احسان جعفری) عضو علی البدل شورای این شهر نیز، در این جلسه حضور داشته است.

با ورود این عضو شورای شهر بعنوان شهردار لامرد، جعفری به ساختمان قرمز شورای اسلامی شهر لامرد ورود، و شروع خدمتگزاری به مردم و شهروندان لامردی را آغاز خواهد کرد.
💫خبرنگار/ محمود صابری زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published.