علت تجلیل یک خبرنگار توسط یکی از مدیران ارشد استان فارس

مدیر کل بهزیستی فارس از خبرنگار خبرگزاری مهر به دلیل درخشش وی در جشنواره ملی رسانه معلولان تقدیر و تجلیل کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.