صدور احکامی جدید در سازمان اینسکو جنوب غرب کشور

سرپرست سازمان اینسکو جنوب غرب کشور در احکامی رئیس کمیته مدیریت اجرایی، رئیس کمیته مدیریت ورزشی و دو عضو کمیته عمران و فناوری اطلاعات منصوب شدند.

به گزارش ایران ریپورتس، دکتر قاسمی، سرپرست سازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی در جنوب غرب کشور در احکامی جداگانه دکتر حمید صادقی را به سمت ریاست کمیته مدیریت اجرایی و مشاور عالی مدیریت امور شهری، دکتر محمد عطایی را به سمت ریاست کمیته مدیریت ورزشی، مهندس غلامرضا شریف عضو کمیته عمران و مدیریت شهری و مهندس محمد یاوریان عضو کمیته فناوری اطلاعات سازمان اینسکو جنوب غرب کشور منصوب کرد.

در بخشی از این احکام آمده است: « مبتنی برعهدی که با قادرمتعال بسته ایم و تعهدی که به اعضای سازمان اینسکو و مردم شریف در گزینش همکاران متعهد، متخصص، تلاشگر، مستقل و مردمی داریم، جنابعالی را به این سمت سازمان متخصصان و مشاوران ملل اسلامی در جنوب غرب کشور منصوب می نمایم.»

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published.