شهرداری شیراز حامی شهروندان کم توان و توانخواه

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز گفت: آیین نامه توانمندسازی و حمایت از افراد دارای معلولیت در شیراز با تاکید بر وظایف شهرداری، تدوین و پس از تصویب در صحن شورای شهر جهت اجرا به معاونت خدمات شهری ابلاغ شد.

به گزارش ایران ریپورتس، محمدعلی راضی با تاکید بر اهمیت حمایت از شهروندان کم توان و توانخواه گفت:این آیین نامه که در ۲۴ ماده ۲۵ بند و ۵ تبصره تنظیم و با تاکید بر وظایف شهرداری برای توانمندسازی و حمایت از افراد دارای معلولیت تهیه و ابلاغ شده است.

وی بیان کرد:‌در این آیین نامه سعی شده نیازهای شهروندی افراد توانخواه به شکل جامع در نظر گرفته شود و آیین نامه بتواند خلاءهای موجود را پر کند.

راضی گفت:‌شهر شیراز برای تمام شهروندان است و نباید کسی به دلیل محدودیت جسمی-حرکتی برای حضور در شیراز با مشکل مواجه شود، باید شهر را به شکلی آماده سازیم افراد توانخواه بتوانند مثل سایر شهروندان از امکانات شهری و حق شهروندی به شکل مناسب استفاده کنند.

وی اظهار داشت: در این آیین نامه تاکید ویژه‌ای بر مناسب سازی فضاهای شهری و تسهیل بهره‌برداری افراد دارای محدودیت های حرکتی از فضاهای شهری و حمل و نقل صورت گرفته و همچنین به منظور حمایت از خانواده افراد توانخواه شاغل در شهرداری نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *