سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز منصوب شد

شهردار شیراز با صدور حکمی محسن حدیقه جوانی را به سمت سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز منصوب کرد.

به گزارش ایران ریپورتس، در حکم صادره از سوی مهندس سید احسان اصنافی به محسن حدیقه جوانی بر برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در راستای جابجایی ایمن، ارزان، مناسب و سریع؛ برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل لازم در زمینه حمل و نقل و ساماندهی ترافیک در سطح شهر، تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی؛ برنامه ریزی جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر به منظور کاهش اثرات منفی ترافیک از جمله تراکم تاخیر در حرکت، آلودگی محیط زیست، اتلاف در وقت و صدمات جسمی و روحی و … تاکید شده است.

همچنین بررسی و برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه شبکه معابر مناسب جهت حرکت؛ برنامه ریزی، ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه، برنامه ریزی، ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل بار درون شهری و حومه؛ برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر امور پایانه ها و برنامه ریزی در راستای آموزش عمومی فرهنگ ترافیکی، فرهنگ شهرنشینی و استفاده بهینه از حمل و نقل عمومی از دیگر مواردی است که شهردار شیراز بر آنها تاکید کرده است.

لازم به ذکر است که پیش از این مسعود طهماسبی معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری شیراز بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *