سرپرست انجمن ورزش های همگانی نابینایان و کم بینایان منصوب شد

محمدرضا جعفری سرپرست انجمن ورزش های همگانی نابینایان و کم بینایان استان فارس شد .

به گزارش ایران ریپورتس، طی حکمی از سوی امید ظریف سرپرست هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان فارس محمدرضا جعفری به عنوان سرپرست انجمن ورزش های همگانی استان فارس منصوب شد در بخشی از این حکم آمده ، نظر به تعهد تخصص و تجارب کافی در عرصه ورزش همگانی ، و بر اساس بررسی های لازمه ، اقای محمد رضا جعفری به عنوان سرپرست انجمن همگانی نابینایان و کم بینایان استان فارس منصوب میگردد.
یادآور میشود جعفری چهار سال سکان دار انجمن ورزش های همگانی نابینایان و کم بینایان استان فارس بوده و در این چهارسال ضمن هم افزایی بین بخشی ، افزایش ظرفیت های موجود ورزش همگانی نابینایان ، ضمن توسعه سرانه ورزش همگانی نابینایان و کم بینایان استان فارس، اولین بار در کشور اجرای طرح ورزش صبحگاهی و عصرگاهی ویژه نابینایان و کم بینایان در فارس موجب تحولی چشمگیر در ورزش نابینایان و کم بینایان فارس شده بود .
جعفری در چهار سال گذشته ضمن استفاده از ظرفیت های موجود ورزش همگانی نابینایان و کم بینایان استان فارس، با برگزاری رویداد های مجازی ، پله نوردی ، طناب زنی و مسابقات فرهنگی و مسئولیت اجتماعی تحولی اساسی در حوزه همگانی نابینایان بوجود آورد که در ارزیابی و عملکرد انجمن های همگانی کشور رتبه برتر کشور را کسب کرد .
۸۰۰ تولید محتوای مجازی برگزاری ۴۵ مسابقه مجازی ، ۱۲ مسابقه حضوری، ۱۵ پویش اجتماعی و فرهنگی، حضور در برنامه های استعدادیابی و بیش از ۷۵ تولیدات جذاب رسانه ای بخشی از عملکرد جعفری در ۴ سال گذشته بود.
پیگیری مطالبات ورزشکاران نابینا و کم بینا ، تهیه و توزیع بسته های معیشتی و لوازم تحریر جهت نیازمندان کم بینا و نابینا از دیگر اقدامات انجمن ورزش های همگانی نابینایان و کم بینایان استان فارس در چهار سال گذشته بود.
ایده های جدید و به روز ، پیگیری مطالبات ورزشکاران نابینا و کم بینا ، هم افزایی با سایر دستگاه های متولی و اجرای برنامه های ورزشی متنوع باعث کسب رتبه برتر کشور در سال گذشته بود .

Leave a Reply

Your email address will not be published.