ساخت ۱۲۰۰ واحد مسکن برای نیازمندان فارس

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس، مهم‌ترین جامعه هدف کمیته امداد را تأمین مسکن عنوان کرد و گفت: در همین راستا کار ساخت یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکن برای نیازمندان در استان آغاز کردیم.

مرتضی موصلی مهم‌ترین جامعه هدف کمیته امداد را تأمین مسکن عنوان کرد و گفت: در همین راستا کار ساخت یک هزار و ۲۰۰ واحد مسکن برای نیازمندان در استان آغاز کردیم.

او تصریح کرد: همچنین در بحث تأمین جهیزیه برای زوج‌های جوان نیز یک هزار و ۶۲۰ جهیزیه با کمک خیران تأمین و توزیع کردیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) فارس گفت: همکاری خوبی با مجموعه سپاه در بحث محرومیت‌زدایی و حمایت از نیازمندان شاهد هستیم و این اقدامات به خصوص عرصه توانمندسازی نیازمندان، ایجاد اشتغال و راه‌اندازی کسب و کار‌ها است.

محمدرضا هوشیار، مدیرکل بهزیستی فارس هم در این نشست با اشاره به اینکه تفاهم‌نامه‌ای در خصوص محرومیت‌زدایی با سپاه داشتیم که طی آن بیش از ۳۰۰ خانه نیازمندان مرمت شد، گفت: امسال نیز سهمیه مشخصی برای این کار در نظر گرفته شده است که انجام خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.