رئیسی: کمبودهای خودرو با واردات جبران می‌شود/وضعیت قیمت طلا و ارز کاهشی خواهد شد

رئیس جمهور در مجلسه به دفاع از کلیات بودجه پرداخت.

رئیس جمهوری در دفاع از کلیات بودجه:
وعده دولت برای ایجاد ۱ میلیون شغل محقق شده است که کافی نیست و باید تلاش بیشتری شود.

در زمینه کشاورزی رشد ۱۷ درصدی تولید غلات را داشته‌ایم.

تلاش شده است در بودجه۱۴۰۲ از درج احکام غیر مرتبط با بودجه جلوگیری شود و احکام دایمی جدا شود.

بهبود معیشت مردم، تعادل در پرداخت‌ها و کاهش تورم مدنظر بوده است.

تولید خودرو مد نظر است و کمبودها با واردات جبران می شود.

تلاش کردیم مغایرتی بین درآمد و هزینه نباشد تا کسری بودجه ایجاد نشود تکالیف بانک‌ها را به حداقل رساندیم. از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کنیم.

دولت در زمینه مسکن، معیشت، خودرو و سلامت برنامه کوتاه مدت دارد که حتما وضعیت در آینده نزدیک متفاوت خواهد شد.

وضعیت قیمت طلا و ارز کاهشی خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *