درخشش فرهنگیان فارس در مسابقات قرآن و عترت کشور

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس از درخشش فرهنگیان استان در هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز کشور خبر داد.

علیرضا شادباش گفت: همکاران فرهنگی فارس ۷ رتبه برتر این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند، استان فارس از حیث کسب تعداد رتبه برترنیز در کشور اول شد.

او گفت: سعید عزیزی رتبه اول کشور در رشته نهج البلاغه از ناحیه دو شیراز، مجتبی فیضی رتبه دوم رشته حفظ کل قرآن کریم ازشهرستان فسا، محمد روحانی نفر دوم کشور در رشته قرائت تحقیق از شهرستان سروستان را کسب کردند.

شادباش گفت: طاهره احمدی رتبه دوم کشور در رشته روش تدریس احکام از فراشبند، طاهره ابراهیمی رتبه سوم کشور در رشته حفظ کل از ناحیه ۳شیرار، الهام قطعی رتبه سوم کشور در رشته نهج البلاغه از ناحیه چهارشیرار، فاطمه عیدی پور رتبه ششم کشور در رشته قرائت تحقیق از اقلید را به خود اختصاص دادند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس گفت: هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت ونماز فرهنگیان کشور به میزبانی مشهد مقدس از چهارم تا ششم تیرماه در رشته‌های قرائت، نهج البلاغه، حفظ کل وحفظ ده جزء و روش تدرس احکام برگزار شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *