جعفر قادری: در بحث نظامات انتخاباتی ایراد و اشکالاتی وجود دارد

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس گفت: در بحث نظامات انتخاباتی ایراد و اشکالاتی وجود دارد و رقابت‌ها جدی نیست پس شاید نیاز به حرکت به سمت نظام پارلمانی بوده تا نظام انتخاباتی فعلی از مدل اکثریتی خارج شده و این مدل فقط برای حوزه‌های انتخابیه با تک کرسی باقی بماند.

به گزارش ایران ریپورتس به نقل از ایسنا، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید در حوزه‌های مختلف سازوکاری پیش بینی کرد که مردم به نوعی مطالبه و خواسته‌هایشان را منعکس کنند؛ وقتی راه بیان مطالبات مردم بسته شده و به آن بی توجهی شود، جریانات معاند و مساله دار خارجی خودشان را پشت مطالبات مردم مخفی می‌کنند.

نماینده شیراز در مجلس افزود: ما به مشارکت مردم در موضوعات سیاسی اعتقاد داریم اما در بحث نظامات انتخاباتی ایراد و اشکالاتی وجود دارد و رقابت‌ها جدی نیست پس شاید نیاز به حرکت به سمت نظام پارلمانی بوده تا نظام انتخاباتی فعلی از مدل اکثریتی خارج شده و این مدل فقط برای حوزه‌های انتخابیه با تک کرسی باقی بماند. باید به سمت نظام تناسبی انتخابات رفت تا بتوان از تنوع سلیقه ها و دیدگاه ها استفاده کرد؛ نیروهای جوان اهل تدبیر و تفکر مدل ها و راهکارها و ایرادهای این مدل را شناسایی کرده و آن را بیان کنند.

این نماینده مجلس درباره عواملی که باعث ناامیدی مردم می شود، گفت: نظام باید در دادن مجوزهای کسب و کار و پاسخ گویی به انتظارات مردم در حوزه های سیاسی فرهنگی و اجتماعی منعطف باشد نه اینکه مسئولان به جای حل مشکلات در مقام منتقد ظاهر شوند؛ وظیفه مسئولان در هر سه قوه حل مشکلات است نه اینکه فقط انتقاد کنند.

قادری گفت: مردم زمانی احساس ناامیدی می‌کنند که سرعت تغییر و تحولات مناسب نیست و اگر هم تغییری رخ می دهد باعث بدتر شدن اوضاع می‌شود؛ ناامیدی مردم برای زمانی است که امیدی به آینده نداشته و چشم انداز روشنی نبینند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.