تأمین و ارسال 4025 تن کود اوره برای بخش کشاورزی استان خوزستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و ارسال 4025 تن کود اوره برای بخش کشاورزی استان خوزستان خبر داد.

حمید ابراهیمی زاده ابراز کرد: کاشت و برداشت محصولات کشاورزی منجر به تخلیه خاک از عناصر پرشمار گردیده و مصرف کودهای کشاورزی، در تأمین مواد غذایی موردنیاز گیاه بسیار سودمند خواهد بود.

وی افزود: کود اوره دارای بالاترین مقدار ازت در میان تمامی کودهای جامد نیتروژنی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.