برگزاری مرحله پنجم طرح تاب آوری در استان فارس

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری فارس از اجری طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی برای ۸۰۰نفر از متخصصان حوزه زنان و خانواده از سراسر کشورخبر داد.

به گزارش ایران ریپورتس، سیده معصومه دستغیب از برگزاری دوره آموزشی طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعیمتقاضیان از سراسر کشور خبر داد و گفت: این دوره آموزشی با اهداف افزایش توانمندی و مهارتهای فردی و اجتماعی، کاهش تعارضات خانوادگیو اجتماعی،توان افزایی فعالان مدنی و جوامع محلی با فرایند تحلیل سیستمهای تاب آور و تقویت تعاملات اجتماعی در جوامع محلی در راستای مواجههو عبور از چالش‌های اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی برگزار میگردد.وی از جمله شرایط شرکت کنندگان را دارا بودن حداقل تحصیلاتکارشناسی در رشته های مرتبط با روانشناسی، علوم اجتماعی، مددکاری و رشته های مرتبط برشمرد و اظهار داشت: شرکت کنندگان بایستی حداقل پنجسال سابقه تجربی و پژوهشی مرتبط با آسیب های اجتماعی و سابقهاجرایی در زمینه تسهیل گری و کار در جوامع محلی و یا محلات در معرضآسیب داشته باشند و یا کسانی که در دوره های آموزشی قبلی دفتر امور زنان و خانواده شرکت کرده اند.مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری فارس با اشاره به شرایط و وضعیت کنونی و شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی، اینطرح به صورت مجازی برگزار می شود و ادامه داد: طرح توان افزایی وارتقای تاب آوری اجتماعی توسط دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارسو با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و موسسهامیدهای فردا و توسط آقای دکتر محمد رضا مقدسی به عنوان مدرس دوره، به مدت 12 ساعت به صورت مجازی اجرا می گردد و پس از آن آموزش ها توسط متخصصان شرکت کننده در دوره به خانواده ها انتقال خواهد یافت.ایشان در ادامه با بیان این مطلب که از ابتدای سال بیش ازپنج گروه آموزشمجازی برای بانوان راه اندازی شده است، گفت: دفتر امور زنان و خانواده از سال 1395 در حوزه تاب آوری بیش از ده ها کارگاه آموزشی برای متخصصان در مراکز مشاوره، تشکل و خیریه ها و افراد فعال در حوزه زنان و خانواده تشکیل داده که منجر به آموزش بیش از 10 هزار نفر از اعضا خانواده ها شده است. وی با اشاره به ثبت نام  حدود 800 نفر در این طرح، استقبال و اثربخشیاین دوره آموزشی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دفتر امور زنان و خانواده، با استفاده از فضای مجازی و بهره گیری از پرسشنامه آنلاین، در خصوص جمع آوری اطلاعات از افراد متقاضی و اطلاع رسانی به آنها و همچنین ارائه سایر بسته های آموزشی اقدام می نماید و پس از اتمام دوره برای افراد شرکت کننده نیزگواهی آموزشی الکترونیکی صادر خواهد شد.

نظر دهید

ایمیل شما به صورت عمومی نمایش داده نمی شود