با صدور حکمی از سوی شهردار شیراز؛ مدیر کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز منصوب شد

شهردار شیراز با صدور حکمی سعید زارع را به سمت سرپرست اداره کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، «مهندس سید احسان اصنافی»، در حکم انتصاب «سعید زارع » به سمت سرپرست اداره کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز، هماهنگی و نظارت بر امور مدیریت و مشاورین حوزه شهردار؛ ابلاغ دستور شهردار به اشخاص (حقیقی و حقوقی) و همچنین مجموعه شهرداری و پیگیری آنها طبق دستور و رسیدگی و تطبیق مصوبات و دستور کتبی مقامات مسئول مناطق، مدیریت ها، معاونت های و سازمان های وابسته با سایر قوانین لازم الاجرا را از جمله مهمترین ماموریت های وی برشمرده است.

همچنین شهردار شیراز موارد دیگری همچون ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیون های فرعی زیرمجموعه آن، تنظیم و ارائه پرونده ها و گزارش و نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و امضا نماید و اعاده آنها از طریق امور اداری به مراجع ذی ربط، ایجاد هماهنگی بین معاونت ها، مناطق و سایر حوزه های شهرداری جهت انجام وظایف و ماموریت ها، برنامه ریزی و راهبری جلسات شورای معاونتها، مناطق و سازمان ها و برگزاری جلسات دوره ای حوزه های صف و ستاد به منظور رفع مشکلات و ایجاد هماهنگی بیشتر را از ماموریت های این اداره کل عنوان کرده است.

براساس این گزارش، از جمله سوابق سرپرست جدید اداره کل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز می توان به مدیر حوزه ریاست شورای اسلامی شهر شیراز دوره چهارم، مدیر حوزه ریاست شورای اسلامی شهر شیراز دوره ششم، مشاور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، دبیر هیئت انظباطی و کمیته رسیدگی به تخلفات رانندگی و کارشناس شورای اسلامی شهر شیراز اشاره کرد. لازم به ذکر است که پیش از این پیمان بهادری مدیرکل حوزه شهردار و امور شورای اسلامی شهر شیراز بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *