ایمن سازی زیرگذر صنایع شیراز

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز گفت: پیرو انتشار تصویری از ترک خوردگی در تقاطع غیرهمسطح میرزای شیرازی – کمربندی(زیرگذر صنایع)، بلافاصله عملیات ایمن سازی این تقاطع توسط همکاران ما در معاونت فنى و عمرانی در دستور کار قرار گرفت و شب گذشته، ایمن سازی این تقاطع به طور کامل انجام شد.

حمید جورکش گفت: ترک خوردگی مربوط به کاشی کاری نمای پل بوده و ارتباطی به سازه اصلی ندارد و خطری پل را تهدید نمی کند.

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز افزود: هرچند که بر اساس آیین نامه، اجرای هرگونه ملحقات غیرسازه ای به سازه اصلی پل ممنوع بوده و این کاشی کاری ها در سال های پیشین انجام شده است، به منظور حفاظت و پیشگیری از ریزش نما، مقدمات اصلاح نمای کنونی در دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر نمای تخریبی بدنه بیرونی پل رفع خطر شده و تردد وسایل نقلیه از این پل هیچ مشکلی ندارد.

انتهای پیام/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *